Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

System do poprawki?(...)

Raport przygotowany przez Instytut Sobieskiego wskazuje na niski poziom zbierania elektroodpadów. Stworzenie efektywnego systemu gromadzenia i prawidłowego przetwarzania ZSEE będzie możliwe jedynie wskutek przygotowania i wdrożenia odpowiednich mechanizmów organizacyjnych oraz finansowych. Co wymaga zmiany? Raport „Rynek gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym w Polsce. Perspektywa 2030” został opracowany przez ekspertów Instytutu Sobieskiego –(...)
»

Zatwierdzenie taryfy za w(...)

Postępowanie w sprawie wniosku o zatwierdzenie taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i (lub) zbiorowe odprowadzanie ścieków w szczególności, w zakresie dopuszczalności podjęcia przez radę gminy uchwały o odmowie zatwierdzenia taryfy czy precyzyjnego określenia kompetencji (upoważnień) uczestników tego postępowania, przynosi wiele wątpliwości. Także rozbieżność interpretacji tych zagadnień, dokonywanych przez przedstawicieli różnych środowisk, nie wpływa korzystnie na jednolitą praktykę stoso(...)
»