Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Plac zabaw dla ,,małych d(...)

    Pozornie place zabaw dla dorosłych wydają nam się czymś bardzo egzotycznym. Analizując ten problem i możliwości, które dostrzeżemy we współczesnym krajobrazie, spróbujmy przy okazji odpowiedzieć na pytanie, komu i do czego zabawa jest właściwie potrzebna?   Zacznijmy od dzieci. Dziecięca zabawa to nic innego jak próba zdobycia praktycznej wiedzy o świecie. Praktyka natomiast wiąże się z p(...)
»

Zurbanizowany świat(...)

Warunki życia w środowisku miejskim decydują o jakości życia wielu ludzi. Zależą one od szeregu różnorodnych czynników, które muszą być odpowiednio kształtowane. Inaczej bowiem życie w miastach stanie się udręką. Masowa ucieczka na tereny podmiejskie nie rozwiązuje problemu, bowiem prowadziłaby do wzrostu miejskich powierzchni oraz do rozrostu komunikacji i zanieczyszczenia powietrza.   Urbanizacja staje się dominującym procesem (...)
»