Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Restrukturyzacja farm wia(...)

Akcentuje się nowe możliwości prawne, które zostały wprowadzone w Ustawie z 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne oraz dyskutuje się na temat tzw. pre-packu, tj. instytucji przygotowanej likwidacji, która została wprowadzona do ustawy Prawo upadłościowe i obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.  Przemodelować zobowiązania W wydaniu 5-6/2017 „Czystej Energii” przedstawiono możliwości zastosowania postępowań restrukturyzacyjnych przez podmioty z b(...)
»

Fundusz stawia na innowac(...)

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wspiera innowacje środowiskowe, oferując różne mechanizmy i narzędzia. Od 2016 r. spółki tworzące nowoczesne projekty z zakresu ochrony środowiska będą mogły skorzystać z nowego instrumentu, jakim jest wejście kapitałowe. – Pomimo dużej przedsiębiorczości Polaków Polska zajmuje dalekie od czołówki miejsca w międzynarodowych rankingach innowacyjności. Fundusz widzi potrzebę wsparcia innowacji, pomimo że inwe(...)
»