Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Ekozespoły coraz aktywnie(...)

Młodzieżowa kampania promowania ekologicznego stylu życia „Razem chronimy Ziemię", prowadzona od 1995 r. przez Fundację Global Action Plan Polska, jako systemowy program ekozespołów w placówkach oświatowych realizowana jest od czterech lat. Na dofinansowanie kolejnych edycji programu NFOŚiGW przeznaczył łącznie 551 tys. zł (w 2004 r. ponad 281 tys.). Z każdym rokiem rośnie liczba placówek oświatowych biorących udział w programie. Kilkuosobowe ekozespoły, koordynowane przez instruktorów(...)
»

Biokomponenty w Polityce (...)

Zbigniew Kamieński zastępca dyrektora Departament Bezpieczeństwa Energetycznego, Ministerstwo Gospodarki i Pracy Bardzo istotnym elementem zwiększania udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w bilansie energii pierwotnej jest powszechne wprowadzanie biokomponentów jako składnika paliw stosowanych w transporcie. Wyrażając się bardziej precyzyjnie, zgodnie z definicją zawartą w ustawie z 2 października 2003 r. o biokomponentach stosowan(...)
»