Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Kosztorysowanie prac w ar(...)

Wycena prac w zakresie urządzania i pielęgnacji terenów zieleni w miastach nie należy do łatwych, jednakże sporządzanie tego typu kosztorysów jest nieuniknione. Jak zatem poprawnie wyliczyć koszt robót i usług związanych z zagospodarowaniem terenów zieleni? W kosztorysowaniu inwestorskim prac związanych z zagospodarowaniem terenów zieleni obowiązują dwa sposoby kalkulacji ceny: kalkulacja szczegółowa ceny jednostkowej robót i metoda uproszczona. W o(...)
»

Wszyscy równi wobec prawa(...)

  Zmiany w ustawie o odpadach oraz w ustawie o utrzymaniu porządku i czystości w gminach są już niemal pewne. Tak przynajmniej wynika z relacji prasowych i zapewnień Ministerstwa Środowiska. Pozostaje więc czekać na ich realizację.   Niezależnie od wariantu, w jakim własność odpadów komunalnych zostanie przyznana gminom (poprzez uchwałę rady gminy lub z mocy ustawy), nierozstrzygnięta pozostaje kwestia wysokości opłat za zagospodarowan(...)
»