Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Nowe rozwiązania w gospod(...)

W podpisanej przez prezydenta RP ustawie o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych, zdaniem KIGO, znajduje się jedno kontrowersyjne rozwiązanie. KIGO popiera kierunek zmian prawnych w podpisanej przez prezydenta RP Ustawie z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, jednakże negatywnie ocenia wprowadzoną w ostatniej chwili poprawkę, która eliminuje możliwość stosowania zamówień in house na terenach niezamieszkałyc(...)
»

„Lepiej z mądrymi&#(...)

Andrzej Aumiller, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Z-ca Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Przełączając ostatnio kanały telewizji, co z racji niezmiernie napiętego kalendarza poselskiego zdarza mi się niezwykle rzadko, usłyszałem słowa jednego z głównych bohaterów serialu „Świat według Kiepskich”, który pewnym i pedagogicznym tonem perswadował swojemu dziecku (Waldusiowi), jak ważne jest przysłowie – tu(...)
»