Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Wolna konkurencja zagrożo(...)

Istotnym aspektem nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (u.c.p.g.) są zmiany warunków konkurencji na rynkach usług gospodarowania odpadami komunalnymi. Zostały one wprowadzone zarówno do tej ustawy, jak i do powiązanej z nią ustawy o odpadach. Rodzi się pytanie, jakie będą konsekwencje tej nowelizacji dla procesów konkurencyjnych na rynkach usług gospodarowania odpadami komunalnymi, uwzględniając, iż rynki te należy obecnie zdefiniować na nowo,(...)
»

Selektywna zbiórka: tworz(...)

Grzegorz P. Rękawek, menedżer ds. bezpieczeństwa użytkowników i ochrony środowiska, Fundacja PlasticsEurope Polska Kluczem do zwiększania poziomów recyklingu i odzysku surowców wtórnych z odpadów jest pozyskiwanie coraz większej ilości odpadów, z których przy pomocy istniejących dzisiaj technologii można odzyskać w miarę niezanieczyszczone i niezmieszane poszczególne frakcje odpadów. Dotyczy to również tworzyw sztucznych, których właściwości w szczególny sposób (...)
»