Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Ze starych ksiąg(...)

Jerzy Duda W dobie internetowych kawiarenek, infostrad, cyberprzestrzeni i przestrzeni wirtualnych, ekologii i zrównoważonego rozwoju, a w szczególności wąskich specjalizacji dobrze jest mieć - przynajmniej moim zdaniem - sposób na odpoczywanie, a przede wszystkim na zachowanie jako takiego zdrowia psychicznego, przynajmniej na poziomie wczesnego homo sapiens. Każdy z nas jakiś sposób sobie wybrał i nie ma się co do tego wtrącać, ale zaproponować coś nietypowego jeszcze chyba można(...)
»

Szkło przede wszystkim(...)

Polska ma zaledwie 3 lata na zbudowanie systemu odzysku i recyklingu zużytych opakowań, który zapewni pełne wprowadzenie w życie dyrektyw unijnych, jak i przepisów prawa polskiego w tym obszarze. Do tej pory nie ma poważniejszych trudności z realizacją zawartych w ustawie o obowiązkach przedsiębiorców wymogów określających (w ujęciu procentowym) zakres i wielkość odzysku i recyklingu opakowań. Jednak z każdym rokiem poziomy te będą coraz wyższe. I tu (...)
»