W oczekiwaniu na Prawo wodne

wydany w Wodociągi - Kanalizacja – 2017-3
  DRUKUJ

Jak wynika z pisma z 13 października 2016 r., przedkładającego ostatni projekt tej ustawy, powstała rozbieżność między Ministerstwem Środowiska a Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, związana z kwestią wykonywania praw właścicielskich w stosunku do wód będących śródlądowymi drogami wodnymi, a więc głównie rzek Wisły i Odry. W nowym projekcie ustawy te zagadnienia zostaną więc uregulowane. Nie jest to jednak aż tak istotne z punktu widzenia branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Oczekiwane przez sektor wod-kan zmiany pojawiły się już w ostatnim projekcie.

Kwestia stawek

Jedną z istotnych kwestii było obniżenie górnych jednostkowych stawek opłat w formie opłaty zmiennej za pobór wód w celu realizacji zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożyci [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus