Otwarci na obieg zamknięty

wydany w Wodociągi - Kanalizacja – 2017-3
  DRUKUJ

Wdrażanie gospodarki o obiegu zam- kniętym (z ang. circular economy) jest ambitnym wyzwaniem, szczególnie dla sektora usług komunalnych. Widać to wyraźnie na przykładzie zmiany podejścia do zagadnień związanych choćby z zaopatrzeniem w wodę i oczyszczaniem ścieków. Ścieki oraz osady ściekowe przestają być odpadami. Postęp technologiczny oraz rosnąca świadomość ekologiczna powodują zmianę spojrzenia na proces oczyszczania ścieków. Coraz więcej mówi się także o odzysku substancji i energii ze ścieków oraz osadów.
O perspektywach tzw. obiegu zamkniętego w gospodarce rozmawiano 7 lutego 2017 r. w Senacie na posiedzeniu seminaryjnym Komisji Środowiska, dedykowanym wykorzystaniu ścieków i osadów ściekowych jako źródła energii. Należy podkreślić, iż to już kolejne posiedzenie Komisji poświęcone najważniejszym wyzwaniom i zagad [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus