Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

IV Forum BOBRME Komel (...)

W Ko­rytnicy nad Zalewem Chańcza (woj. świętokrzyskie) po raz czwarty spo­tkali się uczestnicy Forum „Efektyw­ność Energetyczna Na­pę­dów z Sil­nikami Elektrycznymi”, zorganizo­wanego przez Branżowy Ośrodek Badawczo-Roz­wojowy Ma­szyn Elektrycznych Komel z Katowi­c przy współpracy Fund(...)
»

Aktualności - kalendarium(...)

6-7.06.2017, Kołobrzeg VIII Konferencja „Metody zagospodarowania osadów ściekowych” Organizator: Abrys Info: 61 655 81 23, p.zietek@abrys.pl, www.abrys.pl 6-8.06.2017, Kraków Konferencja Inżynieria Bezwykopowa Organizator: Wydawnictwo INŻYNIERIA Info: 12 351 10 90,  biuro@inzynieria.com 21-23.06.2017, Krynica-Zd(...)
»