Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Nowa ustawa o opakowaniac(...)

Najnowszy projekt ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi przewiduje dodatkowy obowiązek nakładany na przedsiębiorców w postaci audytu. Jak wskazano w uzasadnieniu do planowanej ustawy: „Nowym rozwiązaniem wprowadzanym przez projektowaną ustawę jest obowiązek prowadzenia przez określonych w niej przedsiębiorców corocznego audytu zewnętrznego. Audyt będzie przeprowadzany przez podmiot posiadający odpowiednie kwalifikacje i nie(...)
»

Tymczasowe zalecenia(...)

Porządkowanie i sanitacja zagrody wiejskiej po ustąpieniu powodzi Mikołaj Sikorski W związku z katastrofalną powodzią, która objęła znaczną część naszego kraju, w Katedrze Technologii Wody i Ścieków Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Świętokrzyskiej opracowano tymczasowe zalecenia dotyczące problemów sanitacji i przywracania zagród do funkcjonowania po ustąpieniu powodzi. Są one adresowane głównie do samorządów gminnych i ludności wiejskiej oraz podmiejskiej(...)
»