Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Szansa dla gmin(...)

Na podstawie Porozumienia o rozszerzeniu Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), które weszło w życie 1 stycznia 1994 r., Norwegia uczestniczy w Jednolitym Rynku Unii Europejskiej. W związku z tym, że EOG powiększył się o nowe kraje członkowskie UE, Norwegia, Islandia i Liechtenstein zobowiązały się do udzielenia im wsparcia finansowego. W ciągu najbliższych pięciu lat z dwóch nowo utworzonych mechanizmów finansowych: Mechanizmu Finansowego EOG, który tworzą ww. kraje, oraz z Norweskiego Mech(...)
»

WEEE w Szwecji(...)

Dyrektywa UE o zużytych urządzeniach elektrycznych i elektronicznych WEEE (Waste Electric and Electronic Equipment), która nawiązuje do dyrektywy 2002/96/EG o postępowaniu z odpadami niebezpiecznymi zawartymi w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym weszła w życie w 2003 r. Nadrzędnym celem tych regulacji jest unikanie powstawania odpadów elektrycznych.  Z kolei te powstałe winny zostać wykorzystane wt&oacut(...)
»