Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Mikro i małe biogazownie (...)

Pod pojęciem gospodarki obiegu zamkniętego, które zostało zaimplementowane w 2015 roku przez Komisję Europejską, znajduje się odejście od gospodarki linearnej, gdzie ostatecznym etapem cyklu życia produktu jest jego utylizacja. Podejście to związane jest z dążeniem do działania w kompleksowym zakresie od kołyski do kołyski, czyli w sposób cykliczny. Powstające odpady w procesie produkcji nie mają być ostatnim ogniwem łańcucha produkcyjnego, ale mają być dalej wykorz(...)
»

Repowering a sprawa polsk(...)

Jedną z najistotniejszych przeszkód w rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce jest brak mechanizmów finansowych wspierających ten rozwój. Niemiecki model pomocy w rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE), obejmujący zarówno z góry określoną cenę za jednostkę produkowanej z OZE energii elektrycznej, jak i pewność długotrwałego jej odbioru przez spółki dystrybucyjne, zdaje się nie mieć dużych szans na wprowadzenie w naszych warunkach – przynajmniej w najbliższym czasie. Lansowane w(...)
»