Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Kable – wartościowy strum(...)

Kable są źródłem cennych surowców wtórnych, spośród których warto wymienić aluminium i miedź. Recykling tego typu produktów to jednak technologiczne wyzwanie. Rozróżniamy kable jednożyłowe lub wielożyłowe, miedziane, aluminiowe w izolacji czy też napowietrzne gołe do przesyłu i dystrybucji energii, które są aluminiowe, lecz wzmacniane stalą typu AFL. Składają się ze stalowego rdzenia w postaci jednego lub więcej skręconych ze sobą drutów stalowych, który o(...)
»

Jakość powietrza po franc(...)

Dla ochrony powietrza w aglomeracjach miejskich rząd francuski wprowadził specyficzne regulacje, celem uniknięcia erozji materiałów w zabudowie mieszkaniowej, w budynkach i pomnikach publicznych oraz aby zapobiegać skutkom oddziaływania zanieczyszczeń na zdrowie ludzi. Dołożono ogromnych starań, mających na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz wprowadzanie nowych, czystych i oszczędnych technologii (w zakresie zużycia energii i surowców oraz innych zasobów) poprzez zwiększenie wydajno(...)
»