Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Ciągłe i okresowe pomiary(...)

Jednym z rodzajów pomiarów wymaganych przez rozporządzenie Ministra Środowiska z 13 czerwca 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (DzU z 2003 r. nr 110, poz. 1057) są łącznie prowadzone pomiary ciągłe i okresowe. Obowiązek adresowany jest do prowadzących wszystkie instalacje albo urządzenia spalania lub współspalania odpadów, przy czym ciągłe i okresowe pomiary emisji do powietrza należy prowadzić od 28 grudnia 2005 r. Wskazany termin dotyczy również insta(...)
»

Handel emisjami – pierwsz(...)

Wspólnotowy system handlu uprawnieniami do emisji (z ang. European Union Emission Trading Scheme – EU ETS) to największa na świecie inicjatywa wykorzystująca mechanizmy rynkowe do ochrony klimatu. System wprowadzono z trzyletnim okresem „próbnym”, który obejmował lata 2005-2007. W styczniu 2008 r. ruszy „właściwy” pięcioletni okres rozliczeniowy, który nakłada się na okres realizacji(...)
»