Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Pisemna czy dorozumiana?(...)

Forma umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków Józef Wiśniewski Na tle przepisów Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (DzU Nr 72, poz. 747) pojawiają się wątpliwości co do formy zawarcia tej umowy. W szczególności rodzi się pytanie, czy umowa taka może być zawarta również w sposób dorozumiany? To jest poprzez takie zachowanie się osoby, która ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, np. przez regularne (...)
»

Eksperymentalne ogrody sz(...)

W jaki sposób zaprojektować ogród eksperymentów, aby zapewniał satysfakcję użytkownikom, nie nudził i jednocześnie pozwalał na zwiększenie bioróżnorodności w miastach? Wzbogacenie ogrodu eksperymentalnego o różnorodne elementy kompozycji, propozycje gotowych rozwiązań konwencjonalnych lub rzadziej spotykanych mogą ułatwić stworzenie strefy rozwijających, oryginalnych zabaw przy szkołach, jeśli tego rodzaju rozwiązania jeszcze nie istnieją. Szkoła to miejsce zdobywan(...)
»