Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Od redaktora(...)

Od redaktora Czy proces wdrażania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rzeczywiście jest tak „straszny”? Czy samorządy sumiennie realizują zapisy tego aktu prawnego? Od 1 lipca ub.r. powinien sprawnie funkcjonować nowy system gospodarki odpadami komunalnymi. Właśnie – powinien, ale czy faktycznie „rewolucja” objęła całą Polskę? A może znalazły się takie podmioty, które narzuconym odgórnie zmianom powiedziały „nie” i z różnych przyczyn nie wprowadziły w(...)
»

Wyzwanie dla gmin(...)

Jak rozwinąć turystykę i rekreację na obszarze Wielkopolskiego Parku Narodowego, aby stał się on chętnie odwiedzanym miejscem wypoczynku i aktywności fizycznej mieszkańców przyległych gmin i Poznania? Jak równolegle z rozwojem turystyki chronić przed degradacją bogate walory przyrodnicze Parku? Odpowiedź na te pytania przyniesie zapewne strategia zrównoważonego rozwoju turystyki dla gmin mikroregionu WPN. Wramach projektu „Dialog w gminach mikroregionu WPN” nad jej założeniami oraz z(...)
»