Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Z unijnego podwórka(...)

Przyjazna ocena środowiskowa By ułatwić władzom państw członkowskich i wykonawcom radzenie sobie ze skutkami, jakie wywierają na środowisko projekty budowlane, 29 stycznia br. Komisja Europejska opublikowała dyrektywę dotyczącą oceny oddziaływania na środowisko. Celem Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko je(...)
»

Szansa dla ambitnych(...)

Każdy samorząd powinien stawiać sobie za cel dobrobyt i bezpieczeństwo mieszkańców, wzrost gospodarczy oraz czyste środowisko przyrodnicze. Niestety, niewielu gminnych włodarzy docenia tu rolę planowania energetycznego. Wiadomo, że prąd, ciepło i gaz trzeba dostarczyć, ale żeby od razu widzieć w tym szansę na rozwój i dobrobyt? Według badania „Gminny Monitor Odnawialnych Źródeł Energii” przeprowadzonego w 2012 r. przez Instytut Agroenergetyki, zaledwie 15% gmin posi(...)
»