Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Pracowite lata(...)

W październikowym wydaniu „Przeglądu Komunalnego” zamieściliśmy ocenę działań resortu środowiska z punktu widzenia organizacji pozarządowych. W bieżącym numerze swoje stanowisko w tej kwestii zaprezentował również sam zainteresowany, przedstawiając swoje dokonania w minionej kadencji Sejmu. (red.) Działania Ministerstwa Środowiska w latach 2001-2005 koncentrowały się głównie na pracach organizacyjnych i legislacyjnych w zakresie szeroko ro(...)
»

Technologie uszlachetnian(...)

  Większość z obecnie produkowanego biogazu w Europie spalana jest w agregatach kogeneracyjnych w celu produkcji energii elektrycznej i ciepła. Ponieważ biogazownie budowane są najczęściej na terenach rolniczych bądź w znacznym oddaleniu od terenów zabudowanych, poziom wykorzystania ciepłą jest często niesatysfakcjonujący. Jednym ze sposobów zwiększenia efektywności wykorzystania biogazu jest jego przesył siecią gazową do miejsc, w który(...)
»