Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Nie tylko kwiatki i żabki(...)

Jest Pan jednym z najbliższych doradców ministra środowiska. Na czym polega Pańska praca? Profesor Nowicki po otrzymaniu w 1996 r. nagrody Deutscher Umweltpreis założył Fundację swojego imienia, której celem jest wspieranie rozwoju najzdolniejszych młodych specjalistów w dziedzinie ochrony środowiska. Idea była jednak dalej idąca – chodziło także o stworzenie multidyscyplinarnej platformy sp(...)
»

BHP w przedsiębiorstwach (...)

System prawa pracy w Polsce jest bardziej złożony niż w innych dziedzinach prawa. W skład aktów prawnych, które podejmują tematykę bezpieczeństwa i higieny pracy, wchodzą rozproszone akty prawa powszechnie obowiązującego (ustawy, rozporządzenia i normy) oraz prawo autonomiczne ustalone na drodze negocjacji pracodawców z pracownikami lub ich reprezentacjami (porozumienia zbiorowe, zakładowe porozumienia zbiorowe), a także regulaminy pracy i postanowienia wewnątrzzakładowe. Artykuł ma na celu p(...)
»