Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Bezpieczna droga(...)

Rząd przyjął 31 lipca br. projekt ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP). Zgodnie z założeniami Ministerstwa Gospodarki, wprowadzenie nowych przepisów umożliwi zawarcie umów na sumę 4-5 mld rocznie. Czy nowelizacja tego prawa pomoże samorządom w realizacji przedsięwzięć w formule PPP? Piotr Woźniak minister gospodarki Poprzednia ustawa o(...)
»

Nanofiltracja w zagospoda(...)

W zakładach zajmujących się przetwórstwem metali powstają m.in. roztwory potrawienne, zawierające kwas siarkowy. Jedną z metod wykorzystywanych do ich zagospodarowania może być nanofiltracja. W procesach przetwórstwa metali stosowane są różnego rodzaje kąpiele służące do trawienia powierzchni metali. Są nimi głównie roztwory kwasu siarkowego. W trakcie pracy do roztworów przechodzą metale, takie jak np. miedź, cynk i żelazo. P(...)
»