Wszystkie artykuły w kategorii: "Zaopatrzenie w wodę"


  1. Woda źródłem sporów Czytaj

     Gabriela Jelonek


  2. Krym walczy o wodę Czytaj

     Janusz Rak

     Anna Kashchyshyn

     Galina Kalda


Polecane artykuły:

Liderzy zbiórki tworzyw(...)

Odpady tworzyw sztucznych to cenny surowiec wtórny, który można zagospodarować na wiele sposobów. Odzyskany materiał wykorzystuje się w procesach produkcyjnych, jako składnik wysokoenergetyczny w paliwach alternatywnych, a także jako surowiec w procesach recyklingu chemicznego. – Pełne zagospodarowanie odpadów tworzyw sztucznych jest zgodne z ideą zamkniętego obiegu surowców. Dlatego tak ważne jest selektywne zebranie wszystkich odpadów tworzyw sztucznych i promowan(...)
»

Selektywna zbiórka: stłuc(...)

Tadeusz Pietrucki, przewodniczący Zarządu, Celowy Związek Gmin CZG-12 Selektywna zbiórka opakowań szklanych na terenie Celowego Związku Gmin CZG-12 bazuje na pojemnikach igloo z podziałem na szkło kolorowe i bezbarwne oraz funkcjonuje w oparciu o worki (na terenach wiejskich). Podczas edukowania na temat odzysku stłuczki szklanej bardzo ważne jest informowanie o tym, że prawidłowo posegregowana i doczyszczona stłuczka szklana jest cennym surowcem. O konieczności(...)
»