Wszystkie artykuły w kategorii: "Zaopatrzenie w wodę"


  1. Woda źródłem sporów Czytaj

     Gabriela Jelonek


  2. Krym walczy o wodę Czytaj

     Janusz Rak

     Anna Kashchyshyn

     Galina Kalda


Reklama

Polecane artykuły:

Informacje z zagranicy(...)

Kryzys a emisja gazów cieplarnianych w UE Dzięki zmniejszeniu produkcji, wymuszonemu kryzysem gospodarczym, emisja gazów cieplarnianych w krajach Unii Europejskiej spadła o 11,6%. Dotyczy to ponad 12 600 instalacji objętych regulacjami w ramach Europejskiego Systemu Handlu Emisjami. Obniżenie poziomu produkcji pociągnęło za sobą spadek cen gazu, a tym samym zwiększenie jego użycia do produkcji energii elektrycznej. Zmni(...)
»

Rozporządzenia do ustawy (...)

Zwolnienia z obowiązku uzyskiwania zezwoleń oraz rejestracja posiadaczy odpadów. W art. 33 ustawy o odpadach przewidziana jest możliwość zwolnienia z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, o ile minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje odpadów, których zbieranie, transport, odzysk lub unieszkodliwianie nie wymaga zezwolenia oraz p(...)
»