Wszystkie artykuły w kategorii: "Wywiad"

Polecane artykuły:

Duży błąd(...)

Nowe czasy wymagają nowych regulacji. Finanse, zwłaszcza publiczne, są tą materią, bez której nie może funkcjonować żadna państwowość. Ustawa o finansach publicznych była wielokrotnie nowelizowana i tak na dobrą sprawę należałoby się zastanowić, czy nie nadszedł czas, aby uchwalić nowy przepis. Może w tym momencie legislatorzy zarzucą mi, że chcę naruszyć zasady i techniki legislacyjne, a czytelnicy posądzą mnie o brak konsekwencji w głoszonych poglądach na temat "erozji" prawa, lecz z punktu wi(...)
»

"Na całość!" albo na powa(...)

Wreszcie są! Założenia ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w Ministerstwie Środowiska rodziły się długo, po czym kilkanaście dni były tajne. I wreszcie, opatrzone datą 24 maja br., ujrzały światło Internetu. Realizując prośbę o zgłaszanie uwag (acz nie o konsultacje), Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami przesłał na ręce ministra Kraszewskiego obszerne stanowisko. Oto jego skrócona wersja. Zdaniem autorów założeń, ich realizacja miałaby (...)
»