Wszystkie artykuły w kategorii: "Wywiad"

Polecane artykuły:

Dioksyny w spalinach ze s(...)

Nie ma wątpliwości, że rozwój cywilizacji, przyczyniając się bezpośrednio do poprawy warunków życia, ma pośredni wpływ na zmianę środowiska naturalnego, powodując w wielu przypadkach znaczne pogorszenie jego stanu. Jednak wprowadzanie do użycia wielu obcych naturze, szkodliwych związków chemicznych (ksenobiotyków), takich jak środki ochrony roślin, jest działaniem celowym, więc może być kontrolowane i ograniczane. Zanieczyszczenie środowiska może powstać również wskutek niezamier(...)
»

Produkcja energii z OZE j(...)

Pierwszym etapem przygotowania każdej inwestycji mającej na celu wykorzystanie odnawialnych źródeł energii jest znalezienie odpowiedniej lokalizacji. Musi się ona charakteryzować przede wszystkim wystarczającymi zasobami danego źródła energii oraz umożliwiać ich efektywne wykorzystanie. Kiedy już zostaną pozytywnie zweryfikowane wszelkie czynniki środowiskowe, społeczne, infrastrukturalne i własnościowe, można ro(...)
»