Wszystkie artykuły w kategorii: "Wywiad"

Reklama

Polecane artykuły:

„Jedynie słuszny” model s(...)

Wraz z początkiem roku światło dzienne ujrzał dokument „Założenia do projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów oraz kiedy wymóg selektywnego zbierania uznaje się za spełniony” i na wstępie chciałbym podkreślić, że widzę konieczność funkcjonowania takiego rozporządzenia. Swoboda, z jaką samorządy podeszły do problemu odpadowego, a szczególnie do tego, co jest selektywną zbiórką odpadów, wymaga regulacji centralnej, aby sk(...)
»

Ochrona środowiska czy mo(...)

10 marca br. Sejm przyjął ustawę zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (DzU nr 63, poz. 441). Projekt wniesiony przez posłów Samoobrony wydawać się mógł „niewinny”, bo zmienia tylko jeden artykuł (art. 12) nowelizacji z 29 lipca 2005 r. i tylko o sześć miesięcy wydłuża vacatio legis (tj. do 13 października 2006 r.). W uzasadnieniu sejmowego przedłożenia czytamy m.in., że dotyczy to specyficznej sytuacji, tj. rekultywacji odpadam(...)
»