Wszystkie artykuły w kategorii: "Temat numeru"

Polecane artykuły:

Opłaty miejscowe jako ins(...)

Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (DzU z 2010 r. nr 95, poz. 613, ze zm.) przewiduje ciekawy mechanizm, który może być z powodzeniem wykorzystywany do zmuszania samorządów do jeszcze większej aktywności w zakresie ochrony środowiska. Nie ulega przy tym wątpliwości, że odwołanie do pieniądza jest zwykle skuteczniejsze niż do innych wartości. W omawianym przypadku brak skutecznej ochrony środowiska pozbawia gminy możliwości uzyskania do(...)
»

Fałszywy dylemat(...)

Radosław Gawlik członek Rady Krajowej Zieloni 2004 Krzysztof Gottesman pisze w „Rzeczpospolitej” z 3 sierpnia br.: „…Jeśli nie dokonamy ogromnych zmian, Polska pozostanie krajem z największą liczbą chronionych programem Natura 2000 dziewiczych prawie obszarów, na których w formie nieskażonej żyją nie tylko zwierzęta, ale i ludzie. Pytanie, czy chcemy się na to godzić, czy mamy prawo skazywać na życie w skansenie setki tysięcy ludzi”. P(...)
»