Wszystkie artykuły w kategorii: "Temat numeru"

Polecane artykuły:

Dość spychania OZE na mar(...)

Członkowie, sympatycy i goście Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej 28 stycznia br. wzięli udział w spotkaniu, którego celem było podsumowanie działań ZP FEO w 2012 r., ocena bieżącej sytuacji na rynku odnawialnych źródeł energii (OZE) w Polsce oraz perspektyw dla branży. Przybyłych gości przywitał prezes Zarządu ZP FEO Grzegorz Wiśniewski, który przestawił, jego zdaniem, najistotniejsze działania Związku oraz cele strategiczne na kolejne lata. – Najważniejszymi stra(...)
»

Inwestycje(...)

Rewitalizacja do potęgi Wraz z końcem września br. zakończą się prace związane z rewitalizacją skweru oraz dużego i małego stawu w Olesznie. W przetargu ogłoszonym przez gm. Krasocin zwyciężyło przedsiębiorstwo DRO-MAR. Firma przebuduje nawierzchnię chodników, placów wypoczynkowych oraz placu zabaw na skwerze. Obszar ten zostanie wzbogacony o elementy małej architektury, urządzenia zabawowe oraz wiatę przystankową. Inwestycja zakłada także rewitalizację(...)
»