Wszystkie artykuły w kategorii: "Temat numeru"

Reklama

Polecane artykuły:

Projekty hybrydowe(...)

Podsumowanie doświadczeń w realizacji projektów hybrydowych i przedstawienie działań w tym obszarze w perspektywie finansowej 2014-2020 to temat konferencji zorganizowanej 27 listopada 2013 r. przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MIiR). Celem konferencji „Projekty hybrydowe w Polsce 2014-2020 – szansą na rozwój PPP. Doświadczenia z lat 2007-2013 i perspektywy na lata 2014-2020” było wskazanie przykładów realizacji i przedstawienie n(...)
»

Odmowa zatwierdzenia tary(...)

Artykuł dotyczy odmowy zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Komentarz do tez wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 29 listopada 2013 r. (sygn. akt II SA/Gl 1123/13)1. Tezy orzeczenia 1. Norma art. 24 ust. 5 Ustawy z 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, stosownie do jej literalnego brzmienia, traktuje o całości tar(...)
»