Wszystkie artykuły w kategorii: "Przegląd rynku"

Polecane artykuły:

Projekt suszenia i spalan(...)

Wodociągi Miejskie w Radomiu od ponad dziesięciu lat poszukiwały najlepszego docelowego rozwiązania problemu gospodarki osadowej. Codziennie w oczyszczalni ścieków w Radomiu powstaje ok. 90 ton osadu po mechanicznym odwodnieniu. Miasto od wielu lat jest dużym ośrodkiem przemysłu garbarskiego. Na terenie komunalnej oczyszczalni ścieków znajduje się chemiczna oczyszczalnia ścieków chromowych, ale część ścieków z przemysłu garbarskiego wciąż trafia do kanalizacji sanitarnej. W efekc(...)
»

Nowe zasady(...)

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wprowadził zmiany w procedurze udzielania dotacji i pożyczek na realizację przedsięwzięć ekologicznych. Obejmują one "Listę programów (przedsięwzięć) priorytetowych NFOŚiGW przewidzianych do dofinansowania w 2001 roku", "Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków NFOŚiGW w 2001 roku" i "Procedury rozpatrywania wystąpienia o dofinansowanie przedsięwzięcia" dotyczące sposobu i terminów składania wniosków. Z(...)
»