Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo"


 1. Jak RODO zmieni działanie przedsiębiorstw Czytaj

   Agnieszka Wiercińska-Krużewska

   Marek Porzeżyński

   Adam Frąckowiak


 2. Czy przyszła pora na ustawę antyodorową? Czytaj

   Jędrzej Bujny

   Mikołaj Maśliński


Polecane artykuły:

Zbieranie ZSEE w gminach(...)

Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (DzU z 2012 r. poz. 391 – u.c.p.g.) w art. 3 ust. 2 pkt. 6 i 9 wśród zadań gmin wymienia tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Dotyczy to również wskazania miejsc, w których mogą być prowadzone zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE), pochodzącego z gospodarstw domowych, oraz udostępniania informacji o zbierających zużyty s(...)
»