Wszystkie artykuły w kategorii: "Opinie"

Polecane artykuły:

Od redaktora(...)

Rady miast Lędziny, Brzeszcze i Czechowice-Dziedzice nie zatwierdziły taryf ustanowionych przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach. Nie dziwię się. Gdybym był radnym, nikt by mnie nie zmusił do głosowania za podwyżkami jakichkolwiek opłat ponoszonych przez moich wyborców. Żadna z Rad nie załączyła jednak do uchwały szerszego merytorycznego uzasadnienia. Radni z Lędzin stwierdzili, że powodem głosowania „przeciw” są błędy „o charakterze formalnym, meryt(...)
»

Zmiany w polskim prawie z(...)

Zamówienia publiczne wiążą się z tą sferą działalności państwa, która polega na nabywaniu dóbr, usług i robót budowlanych, a z uwagi na wartość zawieranych umów stanowią istotny element wspólnego rynku. Przed przystąpieniem do Unii Europejskiej Polska, podobnie jak wiele innych państw, traktowała zamówienia publiczne po części jako instrument dla wzmacniania własnego rynku i krajowych przedsiębiorców. Wyrazem instrumenta(...)
»