Wszystkie artykuły w kategorii: "Opinie"

Reklama

Polecane artykuły:

Oddziaływanie zapachowe p(...)

Problematyka powstawania i zwalczania odorantów w obiektach gospodarki komunalnej (OGK) jest ściśle związana z procesami biochemicznymi, w których ważną rolę odgrywają mikroorganizmy, tj. bakterie oraz grzyby mikroskopowe. W OGK takich jak oczyszczalnie ścieków, kompostownie i składowiska odpadów oraz w obiektach im towarzyszących (zlewniach ścieków dowożonych, pompowniach, lagunach osadowych, składowiskach osadów ściekowych lub kompostu i kolektorach ściekowych) następuje nagrom(...)
»

Nobilitacja zobowiązuje(...)

„Hej, Mazury, jak wy cudne! Gdzie jest taki drugi kraj! Tu zapomnisz chwile trudne, tu przeżyjesz życia maj…” – któż z nas nie nucił słów tej piosenki, gdy opatulony w koc obserwował wschód słońca nad którymś z Wielkich Jezior Mazurskich? Nieskażone przemysłem piękno tej krainy każdego roku przyciąga tysiące turystów. By tak zostało, by ludzie chcieli przyjeżdżać na Mazury, należy je pielęgnować i dbać o nie, skonsol(...)
»