Wszystkie artykuły w kategorii: "Od redaktora"

Polecane artykuły:

Nie tylko na temat noweli(...)

Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami aktywnie uczestniczył w formułowaniu opinii nt. propozycji zasadniczej noweli ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 4 lutego br. przedstawił resortom swoje propozycje poprawek do projektu Ministerstwa Środowiska ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Podkreślono, że Związek nie ucieka się ani do demagogii, ani do postawy „wszystko jest w porządku”, a stanowisko Związku jest nie tylko konstr(...)
»

Krytyka idei monopolu gmi(...)

Oto typologia najistotniejszych argumentów, negatywnie recenzujących ideę ustanowienia monopoli gminnych (władztwa gmin, podatku pogłównego itp.) w miejsce rynku w obszarze gospodarki odpadami komunalnymi. Należy przy tym zwrócić uwagę, że wszystkie strony debaty łączy – mamy nadzieję – negatywna ocena monopolu, a wchodzą one w spór dopiero na etapie projekcji efektów takiej rewolucyjnej zmiany. Najczęściej wymieniane osiągnięcia(...)
»