Oczyszczalnie kwiatowe w Polsce

wydany w Wodociągi - Kanalizacja – 2017-12
  DRUKUJ

Gospodarka wodno-ściekowa jest ważnym elementem funkcjonowania państwa. Sposób jej prowadzenia determinuje stan środowiska wodnego oraz ogółu środowiska przyrodniczego. Oczyszczalnie kwiatowe są stosunkową nową, atrakcyjną i ekonomiczną metodą oczyszczania ścieków w Polsce, która zyskuje coraz większą popularność.

W 2015 roku długość sieci wodociągowej w Polsce wynosiła 297,9 tys. km, a sieci kanalizacyjnej 149,7 tys. km, co oznacza, że system kanalizacyjny był o 50% mniej rozbudowany w stosunku do systemu wodociągowego. W tym samym roku z komunalnych oczyszczalni ścieków korzystało 72,7% ludności kraju, z czego 94,6% w miastach oraz 39,6% na terenach wiejskich1.
Rozwiązaniem problemów w zakresie niewystarczającego nasycenia infrastrukturą komunalną obszarów wiejskich jest szukanie alternatywnych/ [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus