Wszystkie artykuły w kategorii: "Oczyszczanie ścieków"

Polecane artykuły:

Jak promować bioenergię w(...)

Odpowiedź na to pytanie daje projekt „Bioenergy Promotion”, realizowany w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego 2007-2013, którego celem jest promocja energii produkowanej z biomasy w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju w krajach Regionu Morza Bałtyckiego. Partnerem wiodącym projektu, w którym uczestniczy 34 partnerów z krajów nadbałtyckich, jest Szwedzka Agencja Energetyczna (Swedish Energy Agency). (...)
»

Działdowo i system SDE - (...)

Edward Wieland, Aleksandra Sawicka Budowa pierwszej w Polsce kompostowni osadów ściekowych wg technologii SDE (System dla Ekologii) była jednym z elementów realizacji „Programu gospodarki odpadami Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna”, opracowanego w 1995 r. Inwestorem kompostowni był wspomniany Związek Gmin „Działdowszczyzna” z siedzibą w Działdowie (woj. warmińsko-mazurskie). Kompostownię zlokalizowano we wsi Zakrzewo, w odległości 8 km od Działdow(...)
»