Wszystkie artykuły w kategorii: "Oczyszczanie ścieków"

Polecane artykuły:

KAPE dla gmin (...)

Krajowa Agencja Poszanowania Energii (KAPE) zorganizowała IV edycję „Konkursu na najbardziej efektywną energetycznie gminę w Polsce”. Jego celem jest promocja i intensyfikacja działań w zakresie racjonalnego gospodarowania energią na szczeblu gminy (w tym obowiązku przygotowania planów energetycznych), a także popularyzacja wykorzystania innowacyjnych, energooszczędnych i proekologicznych rozwiązań technologicznych. Niezwykle ważna jest też promocja edukacji ekologicznej w (...)
»

Wdrażanie systemu ekozarz(...)

Wśród przedsiębiorców pokutuje przekonanie, że wdrażanie EMAS jest skomplikowane i kosztowne. W praktyce jednak okazuje się, że stopień trudności i koszty ustanowienia oraz utrzymania EMAS są porównywalne jak w przypadku normy ISO 14001. Standardy zarządzania środowiskowego stanowią użyteczne narzędzie tworzenia w firmach kultury efektywnego zarządzania zasobami i energią. Generują oszczędności oraz porządkują obowiązki w zakresie ochrony środowiska. Przedsiębiorcy (...)
»