Wszystkie artykuły w kategorii: "Oczyszczanie ścieków"

Polecane artykuły:

Instrumenty stosowane w o(...)

W ostatnich latach obserwujemy w krajach UE tendencję do pogłębiania integracji polityki środowiskowej. Wychodzi się z założenia, że głównym źródłem zagrożeń dla środowiska są produkty (wyroby i usługi). Tak więc przez sformułowanie koherentnej polityki wobec produktów, uwzględniającej zasady zrównoważonej produkcji i konsumpcji, można stworzyć system instrumentów i narzędzi nastawionych na zmniejszanie zagrożeń środowiska. Kreowanie całościowego podejścia do polityki wobec produktu w kontekś(...)
»

Odbieranie odpadów bez pr(...)

Z możliwością powierzania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi spółkom z udziałem kapitałowym jednostek samorządu terytorialnego, z pominięciem regulacji w zakresie zamówień publicznych, wiążą się liczne kontrowersje. W Sejmie znajduje się już projekt poselski nowelizujący ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Taka możliwość wynika z prawa wspólnotowego, przy zachowaniu pew(...)
»