Wszystkie artykuły w kategorii: "Oczyszczanie ścieków"

Reklama

Polecane artykuły:

Spalanie i współspalanie (...)

Rozwój technologii pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł jest podyktowany rozwiązaniami prawnymi wprowadzonymi w UE, które zmierzają do zwiększania udziału energii cieplnej i elektrycznej ze źródeł odnawialnych do poziomu 7,5% w 2010 i 12,5 % w 2015 r. Uzyskanie takiego udziału w produkcji energii jest możliwe tylko poprzez wdrażanie technik produkcji energii niekonwencjonalnej w dużej energetyce zawodowej. Jedna z technologii to współspalanie biomasy w kotłach energetycznyc(...)
»

Kombinacja koagulantów i (...)

Zagęszczanie i odwadnianie są procesami mającymi na celu przede wszystkim zmniejszenie objętości osadów ściekowych. Są to także procesy jednostkowe, zmieniające właściwości reologiczne osadów, które rzutują na procesy przepływu, mieszania i ruchu ciepła. Uwodnienie i jego redukcja determinują możliwości przeróbki i wykorzystania osadów ściekowych w procesach recyklingu organicznego oraz ich unieszkodliwiania. Osady ściekowe należą do substancji trudno oddających wod(...)
»