Wszystkie artykuły w kategorii: "Oczyszczanie ścieków"

Reklama

Polecane artykuły:

Polskie sukcesy w program(...)

Celem Programu Inteligentna Energia – Europa II („IEE II”) jest przyczynienie się do zapewnienia bezpiecznej, zrównoważonej i konkurencyjnej cenowo energii dla Europy. Program w szczególności wspomaga realizację Strategii Energetycznej UE 2020 i ułatwia wdrażanie wymogów dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej oraz dyrektywy w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. (...)
»

Lokalizacja wycieków w si(...)

Sieć wodociągowa, podobnie jak każdy duży obiekt, w którym prowadzony jest złożony proces, wymaga odpowiedniego systemu monitorującego. Jednym z poważnych i wciąż aktualnych problemów są niekontrolowane straty wody w sieci. Możliwym sposobem szybkiego wykrywania wycieków z sieci jest umieszczenie czujników pomiarowych na każdej rurze i w każdym węźle. Oczywiście takie rozwiązanie wiąże się z olbrzymimi kosztami(...)
»