Wszystkie artykuły w kategorii: "Kropla Świata"

Reklama

Polecane artykuły:

Poważne awarie(...)

Poważne awarie od 2001 r. stanowią samodzielny przedmiot regulacji działu IV ustawy Prawo ochrony środowiska (P.o.ś.). Mogą być one spowodowane poprzez stacjonarny proces przemysłowy w zakładzie (wówczas są nazywane przemysłowymi) lub przez inne czynności przygotowawcze do takich procesów (magazynowanie, transport itp.), dokonywane w dowolnym miejscu. Teoretycznie warunkiem uznania zdarzenia za „poważną awa(...)
»

Rozwój monitoringu system(...)

Problematyka bezpieczeństwa związanego z funkcjonowaniem systemu zaopatrzenia w wodę (SZW) nabiera obecnie podstawowego znaczenia, szczególnie w obliczu współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych. Tezę tę potwierdza fakt, że SZW wchodzi w skład infrastruktury krytycznej funkcjonowania aglomeracji miejskich. Monitoring to badanie, analiza i ocena stanu systemu w celu obserwacji zachodzących w nim zmian. Charakteryzuje(...)
»