Wszystkie artykuły w kategorii: "Kropla Świata"

Polecane artykuły:

O biogazie i biogazowniac(...)

Konferencja „Biogazownie – energia z odnawialnych źródeł”, zorganizowana przez Wydawnictwo Presspublica, odbyła się 26 stycznia br. w Warszawie. Tematyka konferencji została podzielona na trzy panele. Pierwszy dotyczył uwarunkowań gospodarczo-ekonomicznych. Tematem drugiego były aspekty finansowo-prawne, a szczególnie bariery procesu inwestycyjnego, a także uwarunkowania obrotu kontraktami na biomasę na Towarowej Giełdzie Energii oraz dotacje unij(...)
»

Trudna droga, ale słuszny(...)

Jesteśmy w przededniu ukazania się projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych. Ciążące na państwach członkowskich cele dotyczące ograniczania składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wymagają podjęcia od nas zdecydowanych działań, w tym zmiany przepisów. Różne działania, jeden cel Procesy MBP to niewątpliwie bardzo trudna kwestia w sytuacji, gdy oczekiwania rynku i wiel(...)
»