Wszystkie artykuły w kategorii: "Kropla Świata"

Polecane artykuły:

Analiza cen nośników ener(...)

Ostatnie lata charakteryzują się gwałtownym wzrostem cen energii. Analiza ceny jej nośników w okresie od 2001 do 2006 r. winna ułatwić określenie tendencji zmian w najbliższej przyszłości, a także pomóc użytkownikowi w wyborze nośników dla zaspokojenia potrzeb w zakresie ogrzewania pomieszczeń, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Rys. 1. Zmiany cen nośn(...)
»

Targi - komunikacja i spr(...)

Współczesne targi są multimedialnym instrumentem komunikowania się wszystkich ze wszystkimi na rynku. Oferując dostęp do skoncentrowanej w jednym miejscu i czasie informacji gospodarczej, niezbędnej dla uczestników danego rynku, służą demonstrowaniu obecności firmy na rynku, prezentacji nowych produktów, podtrzymaniu dotychczasowych kontaktów oraz pozyskaniu nowych klientów, wymianie informa(...)
»