Wszystkie artykuły w kategorii: "Kropla Świata"

Polecane artykuły:

Warunki odprowadzania ści(...)

Sposób i miejsce mierzenia ścieków oczyszczonych z oczyszczalni przydomowej są dość precyzyjnie określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (DzU nr 168, poz. 1763). Dokument pozostawia jednak pewne wątpliwości. Stężenia zanieczyszczeń Zgodnie z § 11 ust. 4 tego rozporządzenia, ściek(...)
»

Niezbędne poparcie i akce(...)

Rozpoczęty został proces konsultacji projektu nowej polityki energetycznej Polski do 2030 r. Jest to wstępny etap konsultacji społecznych. Ministerstwo Gospodarki chce jeszcze w trakcie prac nad tym najważniejszym dokumentem w zakresie energetyki poddać pod dyskusję kluczowe elementy nowej polityki, aby wypracowywane rozwiązania i podejścia były optymalne i zyskały powszechne p(...)
»