Wszystkie artykuły w kategorii: "Kropla Świata"

Polecane artykuły:

Od redaktora(...)

  Do 2013 r. ilość odpadów ulegających biodegradacji ma być zredukowana o co najmniej 50%, a do 2020 r. o kolejnych 35% w stosunku do masy odpadów wygenerowanych w 1995 r. Wówczas wytworzono 4,38 mln Mg odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, a w 2008 r. składowano ich 4,29 mln Mg – czytamy w Krajowym planie gospodarki odpadami 2014. W artykule „Przerzucarki (aeratory) do kompostu” autor wskazuje, iż pomimo wzrastającej ilość(...)
»

Potrzeba szerokiej wiedzy(...)

Przyszłość planowania i ważne pole działalności urbanistów wiąże się z rozwijającą się w Polsce urbanistyką operacyjną i wdrażaniem w jej ramach projektów rozwojowych oraz różnych form partycypacji. W projektach tych urbanista, dysponujący coraz szerszą, zawodową wiedzą, wspiera działania różnych stron jako ich partner. Ścieżki zawodowej kariery urbanisty mogą być bardzo różne i można ją zaczynać od pracy w lokalnej firmie planistycznej, w urzędzie gminy, na uczelni(...)
»