Wszystkie artykuły w kategorii: "Informacje"

Reklama

Polecane artykuły:

Pozbyć się uprzedzeń(...)

Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu jest placówką naukową, w której od wielu lat prowadzone są badania ekosystemu Morza Bałtyckiego. Do jej misji należy aktywna ochrona naturalnego środowiska Bałtyku. Zrównoważony rozwój Wybrzeża i eksploatowanych terenów Morza nie byłby możliwy bez udziału tamtejszych naukowców-przyrodników.(...)
»

Skutki przekroczenia term(...)

Jedną z podstawowych przesłanek niezagrożonego wykonywania działalności gospodarczej, bez względu na jej rodzaj, jest bezpieczeństwo obrotu prawnego. Dzięki temu każdy przedsiębiorca wie, jakie skutki prawne mogą wywołać jego działania lub zachowania organów administracji. Bezpieczeństwo to gwarantuje m.in. art. 2 Konstytucji RP, przewidujący, że „Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej”.(...)
»