Wszystkie artykuły w kategorii: "Informacje"

Polecane artykuły:

XIII Zjazd Drogowców Miej(...)

Samorządowa Komisja Drogownictwa Miejskiego oraz Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jeleniej Górze mają zaszczyt zaprosić wszystkich zainteresowanych na kolejny, już XIII Zjazd Drogowców Miejskich. Zjazd odbędzie się w dniach 3-5 października 2001 r. w Jeleniej Górze. Liczymy na szeroki udział przedstawicieli zarządców dróg samorządowych zarówno gminnych, powiatowych, jak i wojewódzkich, a także przedstawicieli zarządów dróg oraz ośrodków naukowych, jak również wykonawców prowadzących roboty dr(...)
»

Produkcja i wykorzystanie(...)

Biogaz jest to mieszanina gazów, uzyskiwanych w procesie fermentacji metanowej. Ciąg reakcji, które prowadzą do jego wytworzenia, zachodzi przy udziale mikroorganizmów w warunkach beztlenowych. W skład biogazu wchodzą liczne związki chemiczne, z których najważniejsze to: metan (40-80%), dwutlenek węgla (20-60%), siarkowodór (0,1-5,5%), oraz śladowe ilości wodoru, tlenku węgla, azotu, tlenu i innych gazów. Biogaz może być wykorzystywany jako paliwo właśnie dzięki dużej zawartości (...)
»