Wszystkie artykuły w kategorii: "Informacje"

Polecane artykuły:

Ochrona przed skażeniami (...)

Użycie broni biologicznej stanowi zagrożenie nie tylko w momencie ataku, lecz również dużo później, gdy masowa liczba zachorowań przybierze rozmiary epidemii. Skutki jej użycia to skażenie terenu, powietrza, wody, roślin, gleby, żywności, skóry ludzi i zwierząt, a także skażenia wewnętrzne organizmu. Skażenia wewnętrzne organizmu mogą być spowodowane przez wdychanie skażonego powietrza, przenikanie drobn(...)
»

RPO a gospodarka odpadami(...)

Przed wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej stan gospodarowania odpadami komunalnymi nie był zadowalający. W 2000 r. większość odpadów (97%) była deponowana na składowiskach, zaledwie 2% było unieszkodliwiane przez kompostowanie, a tylko 0,2% było spalane w jedynej istniejącej spalarni – w Warszawie. Szacowano, że ok. 10% odpadów komunalnych (ok. 1,3 mln ton) trafiało do środowiska w sposób niekontrolowany. Według danych GUS, zorganizowaną zbi&oac(...)
»