Wszystkie artykuły w kategorii: "Aktualności"

Polecane artykuły:

Pierwsza jaskółka czy mi(...)

Krajowa Izba Gospodarki Odpadami, jako orędownik rozwiązań sprzyjających rozwojowi branży odpadowej, w roku ubiegłym i bieżącym postulowała do Ministerstwa Środowiska o umożliwienie gminom wliczania do poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów przekazywanych przez mieszkańców do punktów skupu surowców. Prekursorem tego rozwiązania jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze, którego dyrektorem od lat jest Wojciech Janka. Nasze postulaty z(...)
»

Klimat a zdrowie(...)

Klimat ma bezpośredni i pośredni wpływ na zdrowie człowieka. Do bezpośrednich wpływów zmian klimatycznych zaliczyć należy przede wszystkim ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak nagłe burze, którym często towarzyszą wyładowania atmosferyczne (ryzyko bezpośredniego uderzenia pioruna) oraz gwałtowny i porywisty wiatr (ryzyko uszkodzenia ciała w wyniku unoszonych przedmiotów, łamanych gałęzi czy przewracających się drzew). Do tego typu zjawisk zalicza się krótkotrwał(...)
»