Wszystkie artykuły w kategorii: "Aktualności"

Polecane artykuły:

Ceny strachu(...)

Rynek wywozu odpadów komunalnych daleki jest od doskonałości. Mimo podejmowanych co pewien czas prób stanowienia przepisów cywilizujących zasady działalności gospodarczej w tej branży, wciąż nie brakuje firm, które nastawione są przede wszystkim na świadczenie usług jak najtaniej, z pominięciem współczesnych standardów gospodarki komunalnej, zwłaszcza inwestowania w unieszkodliwianie odpadów. Firmy te konkurują głównie ceną, kalkulowaną nierzadko poniżej rozsądnych kosztów usługi, osz(...)
»

W trosce o środowiskoł(...)

EUREAU zostało powołane w 1975 r. i od tego czasu podejmuje wielotorowe działania mające na celu profesjonalne reprezentowanie branży wodociągowo-kanalizacyjnej względem jednostek unijnych, lobbuje na rzecz właściwych działań i zapisów prawnych oraz propaguje odpowiednie postawy służące sektorowi i środowisku. Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” poprzez swoich trzech przedstawicieli od kilku lat aktywnie działa w organizacji EUREAU (European Federation of (...)
»