Wszystkie artykuły w kategorii: "Aktualności"

Reklama

Polecane artykuły:

Jak zostać gminą recyklin(...)

Obowiązkiem każdej gminy jest osiągnięcie do końca 2020 r. zgodnego z unijnymi wymogami poziomu segregacji i odzysku surowców wtórnych, takich jak papier, metal, szkło, tworzywa sztuczne, odpady budowlane i rozbiórkowe oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji. W jaki sposób zadanie to zrealizować? Kluczem do osiągnięcia tego celu jest m.in. właściwa komunikacja z mieszkańcami. Aby informacja o obowiązujących zasadach gospodarki odpadami do nich dotarła, musi by(...)
»

Gospodarka odpadami pod u(...)

Z Januszem Ostapiukiem, podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Środowiska, rozmawia Lech Bojarski Ostatnie miesiące w branży odpadowej upływają pod znakiem planowanych licznych zmian w przepisach. Czeka nas m.in. kolejna nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (u.c.p.g.). Swoje rekomendacje do niej przedstawił ministrowi środowiska zespół prof. Andrzeja Kraszewskiego.Które z nich zostaną przyjęte? Żeby można było (...)
»