Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Nowy rok, nowe przepisy(...)

Nowelizacja ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi wprowadziła szereg zmian, które weszły w życie 1 stycznia br. Na czym one polegają i skąd wziąć pieniądze na rozbudowę nowego systemu? Wraz z nowym rokiem wchodzą w życie przepisy wprowadzone nowelizacją ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi z 13 czerwca 2013 r. Motorem wprowadzenia zmian była konieczność implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/62/WE z 20 g(...)
»

Program nadziei(...)

Zbigniew Kamieński zastępca dyrektora Departament Energetyki Ministerstwo Gospodarki W Ministerstwie Gospodarki finalizowane są prace nad „Wieloletnim programem promocji biopaliw i innych paliw odnawialnych na lata 2008-2013”. Obowiązek przyjęcia takiego programu przez Radę Ministrów wynika z ustawy z 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (DzU nr 169, poz. 1199). Przygotowanie Programu ma szczególną wymowę i znaczenie w związku (...)
»