Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Kto zostanie Dyrektorem r(...)

Podsumowanie nominacji w plebiscycie na Dyrektora roku 2002 O przyznanie tytułu Dyrektora roku 2002 walczy w tej edycji czterech prezentowanych poniżej dyrektorów i prezesów. O tym, kto zwycięży w plebiscycie Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast i „Przeglądu Komunalnego” zadecyduje liczba głosów, oddanych na poszczególnych kandydatów. Wyniki plebiscytu zostaną ogłoszone podczas jesiennego Zjazdu Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast, a(...)
»

Ścieki dowożone – p(...)

Polska stała się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. Obowiązująca aktualnie polityka ekologiczna państwa uznaje ochronę wód za zadanie priorytetowe. W celu poprawy jakości wód podejmowane były i są liczne działania. Tylko w latach 1991-1997 wydano na tego typu przedsięwzięcia ok. 3,5 mld euro, w tym ok. 2 mld euro na budowę komunalnych oczyszczalni ścieków. Potrzeby inwestycyjne dla wdrożenia prawa Unii Europejskiej są znaczne. Koszty rozbudowy sieci kanalizacyjnej mogą wynieść (...)
»