Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Pierwsi do Funduszu Spójn(...)

Jolanta Czudak-Kiersz Pierwsze projekty przeznaczone do finansowania z Funduszu Spójności są gotowe do przekazania Komisji Europejskiej. Zarząd Narodowego Funduszu, jednostki odpowiadającej za przygotowanie wskazanych przez ministra środowiska przedsięwzięć do finansowania ze środków unijnych, podjął uchwałę o przekazaniu 13 wniosków do akceptacji resortu i skierowania ich do Brukseli. Przeważają wnioski o udzielenie wsparcia na porządk(...)
»

Ogród dwóch brzegów(...)

Cieszyn i Czeski Cieszyn są liderami współpracy transgranicznej na polsko-czeskim pograniczu i wzorem dla całego euroregionu. W ostatnich latach w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013, finansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, zrealizowano trzy duże projekty, mające na celu poprawę jakości przestrzeni publicznej wzdłuż brzegów Olzy. Projekt „SportMo(...)
»