Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Wymagania BAT dla procesó(...)

W ramach przeglądu dokumentu referencyjnego BAT, dotyczącego przetwarzania odpadów, z 2006 r.1 Europejskie Biuro IPPC (EIPPC) 18 grudnia 2015 r. opublikowało pierwszy projekt nowego dokumentu – Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste Treatment. Draft 1 (December 2015)2. Zaproponowano w nim znacznie niższe poziomy emisji zanieczyszczeń do powietrza z instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów.(...)
»

Energetyka wiatrowa na lą(...)

Wiatr wieje wszędzie i może zaspokoić część energetycznych potrzeb świata. Energia wiatrowa wykazuje najwyższy przyrost na całym świecie. Jest obecnie najszybciej rozwijającą się gałęzią energetyki odnawialnej wytwarzającej energię elektryczną. Średni wzrost wyprodukowanej energii z wykorzystaniem siły wiatru od 1995 r. wynosi około 40% rocznie. W krajach Unii Europejskiej zainstalowano w o(...)
»