Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Mikroalgi jako potencjaln(...)

Wzrost cen ropy naftowej i zależność od importu nośników energii to główne czynniki mające wpływ na rozwój energetyki biomasowej oraz rynku biopaliw w Unii Europejskiej.  Jednym ze sposobów na częściowe rozwiązanie tych problemów jest produkcja biopaliw z roślin energetycznych, rosnących na gruntach ornych i odłogowych. Problemy te w większym stopniu dotykają szybko rozwijających się gospodarek Azji Centralnej i Południowo-Wschodniej. T(...)
»

W harmonii z przyrodą(...)

Z Krzysztofem Owczarkiem, wiceburmistrzem Zakopanego, odpowiedzialnym za gospodarkę komunalną, rozmawia Tomasz Szymkowiak Sąsiedztwo Parku Narodowego jest na pewno wielkim walorem i korzyścią dla miasta. Niesie jednak ze sobą wiele ograniczeń i zadań. Jak układa się współpraca samorządu z władzami Parku Narodowego? Zakopane jest 30-tysięcznym miastem, położonym około 740 m n.p.m, powierzchnia miasta wynosi 8435 ha, z czego ponad 58% zajmuje Tatrzański Park Nar(...)
»