Wszystkie artykuły w kategorii: "Zaopatrzenie w wodę"

Polecane artykuły:

Propozycje warte zastanow(...)

W odniesieniu do projektu nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, datowanego na 8 listopada br., Ogólnopolskie Stowarzyszenie Komunalnych Związków Gmin sformułowało szereg wniosków. Poniżej prezentujemy uwagi i propozycje, które warto uwzględnić w zapisach w nowej ustawie. Z bardzo szerokiego zakresu odpadów komunalnych stałych ustawa obejmuje tylko odpady komunalne zmieszane i odpady zielone, pozostawiając poza zorganizowa(...)
»

Kret w technologii bezwyk(...)

Kto wybiera kreta, ten myśli przyszłościowo i docenia nowoczesne rozwiązania. Trudno dziś wyobrazić sobie branżę wodno-kanalizacyjną bez technologii bezwykopowej. Artykuł skierowany jest do tych, dla których ta znana już od lat technologia, bazująca na wykorzystaniu maszyn przeciskowych, nie stanowi tak oczywistej alternatywy dla wciąż powszechnych metod wykopowych. W zdecydowanej większości projektów instalacyjnych w branży przewidziano bezwykopowe technologie mont(...)
»