Wszystkie artykuły w kategorii: "Zaopatrzenie w wodę"

Polecane artykuły:

Zrównoważony rozwój – nat(...)

Integralną częścią realizacji zrównoważonego rozwoju jest budowanie ładu społecznego. Może on być definiowany jako stan funkcjonowania i przebiegu zachowań jednostek, zapewniający istnienie, trwanie i rozwój zbiorowości jako całości. Oznacza pewne uporządkowanie życia społecznego, przejawiające się uczestnictwem jednostek w funkcjonowaniu danej społeczności, zgodnie z systemem powszechnie obowiązujących norm. Porządek rzeczy nie jest jednak dany raz na zawsze, a(...)
»

(...)

Forum Miejska Sztuka Ogrodowa „Miasto dla natury” było doskonałą okazją do poznania wielu ciekawych aspektów związanych z przyrodą w przestrzeni publicznej. W bieżącym wydaniu „Zieleni Miejskiej” publikujemy dla Państwa kilka redakcyjnych wersji wystąpień prelegentów biorących udział w tym wydarzeniu. Małgorzata Sobieszczyk pisze o niepokojącym zjawisku, które od kilku lat rozwija się w polskich miastach. Chodzi o presję, jaką mieszkańcy, społecznicy i lokalni przedsiębiorcy wywiera(...)
»