Wszystkie artykuły w kategorii: "Pomniki techniki"

Polecane artykuły:

Doskonalenie zarządzania (...)

Świdnica, położona na Dolnym Śląsku u podnóża Sudetów, liczy obecnie ok. 63 tys. mieszkańców i należy do tzw. miast prezydenckich. W przeszłości miasto to, leżące na ruchliwym szlaku handlowym, należało do największych i najzamożniejszych na Śląsku. Ślady dawnej świetności widoczne są do dzisiaj na Starym Mieście, które zaliczane jest do najcenniejszych zespołów zabytkowych w Polsce. Na 22 km2 powierzchni miasta znajduje się łącznie 121,66 km dróg (podział dróg i inne (...)
»

Korzyści z wprowadzenia n(...)

Korzyści, jakie Polska odniesie z wprowadzenia w życie unijnych norm ochrony środowiska, mogą wynieść, w terminie do 2020 roku, 208,2 mld euro. W najgorszym razie będzie to 41 mld euro – wynika z opublikowanego raportu Komisji Europejskiej. Do tej pory wskazywano koszty dostosowań, ocenianych nawet na 35 mld euro. Korzyści, twierdzi Bruksela, będzie o wiele więcej: mniejsze wydatki na opiekę zdrowotną, ograniczenia dotyczące szkodliwych substancji lotnych, wykorzystanie przez przemysł(...)
»