Tempo szybkie, a mety nie widać

wydany w Wodociągi - Kanalizacja – 2017-11
  DRUKUJ

Żyjemy w czasach ustawicznych pytań o ostateczny kształt kluczowych dla branży wod-kan aktów legislacyjnych oraz niepewności, którą one rodzą. Jeszcze nie przebrzmiało echo uchwalenia Prawa wodnego, a już stoimy przed kolejnym wyzwaniem - ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 
W toku prac
Do IGWP 2.10.2017 r. wpłynęło pismo od Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa (MIiB), dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (u.z.z.w.). MIiB prosiło o zgłoszenie uwag do projektu w terminie 7 dni. IGWP wraz z kancelarią prawną opracowała szereg uwag oraz propozycji zmian i skierowała je do MIiB 9.10.2017 r. Tymczasem Ministerstwo tego samego dnia przekazało Radzie Ministrów projekt nowelizacji ustawy znaczni [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus