Wszystkie artykuły w kategorii: "Od redaktora"

Polecane artykuły:

Gospodarka odpadami w Zie(...)

Prace nad stworzeniem kompleksowego systemu gospodarki odpadami dla Zielonej Góry rozpoczęto pod koniec lat 80. Pierwszym krokiem było zinwentaryzowanie w 1983 r. w „Raporcie o stanie środowiska naturalnego miasta Zielonej Góry" elementów związanych z gromadzeniem, transportem i deponowaniem odpadów komunalnych i przemysłowych powstających w granicach miasta. Podsumowanie, zawierające wnioski doraźne i długoterminowe, stanowiło podstawę opraco¬wania harmonogramu realizacyjnego, bę(...)
»

Minikoparki – precyzyjni (...)

Minikoparki to specjalistyczne maszyny z grupy „mini”, obejmującej także koparko-ładowarki i ładowarki. Niewielkie maszyny samojezdne lub agregatowane z ciągnikami, a nawet z mikrociągnikami, przeznaczone są do wykonywania drobnych prac ziemnych. Minikoparki wykorzystywane są w sytuacjach, w których wymagana jest duża precyzja działania, a także wtedy, gdy powierzchnia do manewrowania okazuje się niewielka. Podstawowe elementy konstrukcji m(...)
»