Wszystkie artykuły w kategorii: "Aktualności"

Polecane artykuły:

Szczyt Ziemi w Johannesbu(...)

Piotr Matuszewski 10 lat po konferencji w Rio, przedstawiciele wszystkich państw świata zjechali do Johannesburga, aby radzić o problemach naszej planety związanych z niszczeniem jej zasobów naturalnych, zatruwaniem środowiska, chorobami, głodem i analfabetyzmem. Jo’burg, bo tak w skrócie położone w RPA miasto nazywają mieszkańcy, tworzy (...)
»

Czy raporty NIK-u to rzet(...)

Raport Najwyższej Izby Kontroli poświęcony kształtowaniu cen usług za dostarczanie wody i odbiór ścieków został opublikowany 6 czerwca 2016 r., a 1 września 2016 r. upubliczniono raport dotyczący zaopatrzenia w wodę mieszkańców województwa lubuskiego. Jak te opracowania przyjęła branża wodociągowo-kanalizacyjna? Z Dorotą Jakutą, prezesem Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, na ten temat rozmawia Anna Lembicz. Jak Izba ocenia kontrole przeprowadzone przez N(...)
»