Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Natura nas upomina(...)

WFOŚiGW działają od 15, NFOŚiGW prawie od 20 lat — jak ich działalność wpływa na stan polskiego środowiska. Co się w nim po­prawia, co pogarsza? System funduszy ochrony środowiska jest unikatowym na skalę światową mechanizmem, zarówno pod względem rozmiarów, jak i form działania. Fundusze odegrały niebagatelną rolę w ratowaniu środowiska, które zostało zdegradowane przez bezmyślną politykę gospodarki(...)
»

Audyt energetyczny na poz(...)

Jednym z działań niezbędnych do osiągnięcia ambitnych celów w zakresie poprawy efektywności energetycznej gospodarki europejskiej są audyty energetyczne. Artykuł 8 dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej (dyrektywa 2012/27/UE) zaleca: Państwa członkowskie stwarzają warunki umożliwiające wszystkim końcowym odbiorcom energii dostęp do audytów energetycznych wysokiej jakości, które są opłacalne […]. Ustawa o efektywności energetycznej z 2016 r. wprowadziła do(...)
»