Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Najlepsi z wiedzą o energ(...)

Podczas Międzynarodowych Targów Energii Odnawialnej GreenPower 15 maja br. odbył się Finał Krajowy Olimpiady Wiedzy o Odnawialnych Źródłach Energii. Głównym jej organizatorem i inicjatorem  był Związek Młodzieży Wiejskiej. Celem Olimpiady jest sprawdzenie i podniesienie poziomu wiedzy z zakresu OZE wśród młodych ludzi, a także upowszechnianie informacji o nowych technologiach OZE. Inicjatywę podjęto z myślą o uczniach szkół ponadgimnazjalnych oraz o osobach w wieku do 35 lat, zainteresow(...)
»

Odnawialne źródła energii(...)

Presja Unii Europejskiej w zakresie efektywności wytwarzania i dystrybucji energii oraz ochrony środowiska, a także stopniowo zmieniający się rynek energii w Polsce wymaga od przedsiębiorców związanych z sektorem energetycznym modernizacji infrastruktury. Z drugiej jednak strony stwarza szansę na rozwój energetyki odnawialnej. W programach na lata 2007-2013 przewidziane zostało dofinansowanie dla tego typu przeds(...)
»