Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Propozycja nowego wsparci(...)

Termin, w którym parlamentarzyści winni wdrożyć do naszego systemu prawnego dyrektywę 2009/28/WE, minął już ponad 1000 dni temu. Od prawie trzech lat jesteśmy świadkami powolnej agonii branży, która zainwestowała w Polsce kilkadziesiąt miliardów złotych. Czy przedstawiona 17 września 2013 r. przez Ministerstwo Gospodarki (MG) wizja mechanizmów wsparcia dla producentów, mająca znaleźć się w projekcie przyszłej ustawy, uspokoiła branżę? Śmiem wątpić. Załamanie się systemu wsparcia opa(...)
»

Projektują, konsultują, u(...)

Od kiedy nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stała się faktem, temat dotyczący nowej rzeczywistości odpadowej powraca jak bumerang. Burzliwe dyskusje w tym zakresie toczyły się jeszcze przed wprowadzeniem rewolucyjnych zmian, jednak w tej chwili punkt ciężkości przesunięto na inny poziom – dziś branża dyskutuje nie o tym, czy wprowadzić zmiany, ale na temat tego, jak się do tego zabrać, by sprostać stojącym przed naszym krajem wyzwaniom. W tyc(...)
»