Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zjawisko nierozpoznane?(...)

Korupcja to zjawisko społeczne wywołujące szczególnie silne emocje. Nagłaśniane przez media przypadki działań korupcyjnych z reguły wywołują oburzenie społeczeństwa, choć wyniki badań opinii publicznej pozwalają wnioskować, że jest to zjawisko w Polsce powszechne. Korupcja dotyka szczególnie wrażliwych sfer funkcjonowania państwa, np. służby zdrowia, bądź przybiera charakter systemowy, jak ma to miejsce w przypadku polskiej piłki nożnej. Równocześnie uważ(...)
»

Potrzebny dojrzały projek(...)

Podczas wspólnego posiedzenia Związku Miast Polskich (ZMP) i Śląskiego Związku Gmin i Powiatów (ŚZGiP), które odbyło się 16 września br. w Gliwicach, członkowie obu organizacji omówili niezbędne zmiany w ustroju jednostek samorządu terytorialnego (JST), a także skupili się na systemowych i bieżących wyzwaniach dotyczących finansów JST. Z powodów zasadniczych uwag natury ustrojowej i finansowej negatywnie zaopiniowano projekt ustawy o powiecie metropolitalnym, który (...)
»