Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Świat wokół odpadów(...)

Dobre dane dla dywanów W ubiegłym roku w Wielkiej Brytanii zebrano rekordową ilość odpadów dywanowych, bo aż 107 tys. ton. Zostały one następnie ponownie wykorzystane, poddane recyklingowi lub odzyskowi. W porównaniu do 2012 r. ilość zebranych odpadów zwiększyła się o 22 tys. ton, czyli o 21%. W ramach przyjętego w 2008 r. planu zakładano, że w 2025 r. uzyska się 25-procentowy poziom zbiórki tego typu odpadów, tymczasem pułap ten osiągnięto już w ubiegłym roku. Spek(...)
»

Rośnie PSZOK w Lubaniu(...)

W latach 2011-2014 Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu przeznaczył na inwestycje w gospodarkę odpadami ponad 42 mln zł. Z tych  środków wybudowano Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich. Dzięki tej inwestycji Centrum wskazano jako regionalną instalację przetwarzania  odpadów komunalnych dla zachodniego obszaru woj. dolnośląskiego w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami Województwa Dolnośląskiego 2012. Ostatnim projekte(...)
»