Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Dynamiczny rozwój słonecz(...)

Należy sądzić, że następne dekady spowodują znaczny rozwój technologii słonecznych. Istnieją technologie energetyki słonecznej, które są już traktowane jako technologie dojrzałe. Są to przede wszystkim technologie płaskich cieczowych kolektorów słonecznych, dostępne od ponad 30 lat na rynku energetycznym. Sprawność urządzeń i instalacji słonecznych stale wzrasta, wprowadzane są nie tylko nowe rozwiązania konstrukcyjne, ale i materiałowe. Uważa się(...)
»

OZE na Europejskim Kongre(...)

Zalety środowiskowe wykorzystywania OZE nie budzą wątpliwości. Jakie są jednak realne szanse na wdrożenie ich w Polsce? Co stoi na przeszkodzie realizacji ambitnych planów 15-procentowego udziału OZE w zużyciu energii w 2020 r.? Na te pytania odpowiadali prelegenci i uczestnicy panelu „Energetyka: odnawialne źródła energii” w drugim dniu Kongresu w Katowicach. Spotkanie rozpoczęło się od prognozy dotyczącej wykorzystania OZE w Polsce. (...)
»