Wszystkie artykuły w kategorii: "Temat numeru"

Polecane artykuły:

Obowiązki przedsiębiorców(...)

Seminarium "Opakowania a ekologia" - TAROPAK 2003 Z początkiem 2002 r. zaczęła obowiązywać Ustawa z 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej, która określa obowiązki importerów oraz wytwórców produktów, zwanych dalej „przedsiębiorcami”, związane z wprowadzaniem na rynek krajowy produktów w opakowaniach (załączni(...)
»

Autobus energetyczny w tr(...)

W czasie zimowej przerwy autobus służył warszawskim szkołom jako mobilna klasa lekcyjna, w której eksperci przedstawiali uczniom szkół podstawowych i gimnazjów główne tematy poruszane w trakcie kampanii „Autobus energetyczny – mobilne centrum edukacyjno-informacyjne przeciwdziałania zmianom klimatu”. Dzięki sprawnej organizacji i wsparciu Honoraty Waszkiewicz, dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury im. Władysława Broniewskiego, udało się spotkać z uczniami 20 warszawskich szkół i przep(...)
»