Obowiązek podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej w orzecznictwie

wydany w Wodociągi - Kanalizacja – 2017-10
  DRUKUJ

Spoczywający na właścicielach nieruchomości obowiązek zapewnienia utrzymania czystości i porządku, m.in. poprzez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, wprowadzony został ponad 20 lat temu. Pomimo że, jak się wydaje, przepisy w tym zakresie zostały jasno sformułowane, w praktyce ich stosowanie budzi wątpliwości i są one różnie interpretowane. Dowodem jest liczba i różnorodność zapadających rozstrzygnięć sądów administracyjnych.

Obowiązujący przepis art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (DzU z 2017 r. poz. 1289, dalej: u.c.p.g.) stanowi, iż właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub – w przypadku, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus