Nowe Prawo wodne a taryfy wod-kan

wydany w Wodociągi - Kanalizacja – 2017-10
  DRUKUJ

Wraz z nowym Prawem wodnym zmieniają się ceny za usługi wodne. Od 2018 roku zmodyfikowane zostaną także zasady naliczania opłat. Wiąże się to przede wszystkim z koniecznością zmiany polityki taryfowej przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. Co to oznacza dla branży?

Przypomnijmy, iż różne stawki opłat środowiskowych uiszczane w związku z poborem wody dostarczanej na potrzeby poszczególnych grup odbiorców winny stanowić podstawę do wyodrębniania taryfowych grup odbiorców, a to w celu zapobieżenia finansowaniu skrośnemu (wyrok NSA z 5 lipca 2016 r. sygn. akt II GSK 1144/16).
Nowe Prawo wodne wyodrębnia w art. 274 około czterdziestu celów, na jakie pobierana jest woda i dla których   mogą być ustanowione odrębne stawki opłat za usługi wodne za pobór wód. Jeżeli jednak medialne zapowiedzi Mi [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus