Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo"

Polecane artykuły:

Od redakcji(...)

Po roku konsultacji społecznych i resortowych oraz po trzech latach funkcjonowania ustawy o zużytym sprzęcie elektronicznym i elektrycznym w końcu doczekaliśmy się jej znowelizowanej wersji. O głównych zawartych w regulacji zmianach można przeczytać w jednym z artykułów. Warto podkreślić, że zdefiniowano wprowadzającego sprzęt oraz samo wprowadzenie. Wszelkie modyfikacje mają przyczynić się do uszczelnienia i zwiększenia efektywności sytemu gospodarowania zużyt(...)
»

Modernizacja systemu kana(...)

Współczesne systemy kanalizacyjne, funkcjonujące na terenach zurbanizowanych, wymagają dostosowania do zmieniających się wymagań. Dotyczą one bezpieczeństwa ich działania oraz wpływu na obiekty systemu unieszkodliwiania ścieków oraz odbiorniki. W Polsce w centrach miast dominuje system ogólnospławny, budowany w pierwszej połowie XX w. Jak wynika z obserwacji poczynionych w ostatnich latach, system ten często wykazuje liczne braki, objawiające się występow(...)
»