Wszystkie artykuły w kategorii: "Od redaktora"

Polecane artykuły:

Przegląd prawa (...)

  Tytuł aktu prawnego Publikator Podstawa wydania aktu prawnego, dzień oraz publikator (...)
»

Modernizacja wodociągów l(...)

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie dostarcza wodę bardzo dobrej jakości, pochodzącą wyłącznie z ujęć głębinowych. Wydobywana jest ona z kredowych warstw wodonośnych z głębokości 30-120 m. Przedsiębiorstwo eksploatuje 13 ujęć wody, łącznie 66 studni. Lubelskie ścieki oczyszczane są w biologiczno-mechanicznej oczyszczalni „Hajdów” o przepustowości 165 tys. m3 na dobę. Sieć wodociągowa liczy 872 km, a kanalizacyjno-sanitarna i deszcz(...)
»