Wszystkie artykuły w kategorii: "Od redaktora"

Polecane artykuły:

Drzewa na pierwszym miejs(...)

Międzynarodowe Towarzystwo Ochrony i Uprawy Drzew z siedzibą w Kluczborku w dniach 24-25 września br. zorganizowało w Legnicy szkoleniowo-terenową konferencję, która poruszyła kwestię roli drzew w przestrzeni miejskiej. W pierwszym dniu prof. M. Siewniak zapoznał uczestników ze współczesnymi sposobami wykorzystania w przestrzeni miejskiej wody opadowej, natomiast prof. W. Radecki zaprezentował zmiany w przepisach o ochronie drzew i krzewów, które zostały wpr(...)
»

Festiwalowo w Tychach(...)

Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej „Master” z Tych wielokrotnie zdobywało nagrody w Konkursie o Puchar Recyklingu. Dwukrotnie otrzymało Puchar Recyklingu – w 2006 i 2009 r., a ponadto statuetki w kategorii „Szklana Statuetka” i „Lider Sortowni”. W jubileuszowej, dziesiątej edycji spółkę uhonorowano tytułem „Mistrza Edukacji Ekologicznej”. W 1999 r. na terenie trzech osiedli Ty(...)
»