Wszystkie artykuły w kategorii: "Informacje"

Polecane artykuły:

Odpady poza gminami(...)

Sytuacja w gospodarowaniu odpadami komunalnymi nadal nie jest zadowalająca. To generalny wniosek, który można wyciągnąć z raportu Inspekcji Ochrony Środowiska po kontroli przeprowadzonej w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, z wyłączeniem składowisk odpadów. Z danych zebranych w 73 gminach wynika, że zalecenia pokontrolne będą raczej trudne do zrealizowania. &nd(...)
»

SZŚ a zgodność z prawem (...)

 Utrzymanie zgodności z wymaganiami prawnymi jest jednym z podstawowych wymogów normy ISO 14001 i rozporządzenia EMAS. Wynika to nie tylko z zapisów zawartych w tych dokumentach, ale przede wszystkim z przekazu, jaki płynie z posiadania przez organizację certyfikatu zgodności z ISO 14001 czy rejestracji w systemie EMAS. Z punktu widzenia partnerów handlowych czy konsumentów dokumenty te potwierdzają wiarygodność środowiskową danej o(...)
»