Wszystkie artykuły w kategorii: "Informacje"

Polecane artykuły:

Finansowanie przedsięwzię(...)

Przedsięwzięcie ekonomiczne w większości przypadków finansowane jest przez zewnętrzne źródła, które często przybierają formę kredytu bankowego. Finansowanie odnawialnych źródeł energii (OZE), produkujących energię elektryczną, również podlega tej prawidłowości. Aby uzyskać takie finansowanie, należy sprostać wymaganiom stawianym przez instytucje finansowe, które w swojej ocenie takiego przedsięwzięcia starają się ocenić jego tzw. ryzyko kredytowe. Przez ryzyko kredytowe rozumiane(...)
»

„Urbanistyka śmietn(...)

Niniejszy artykuł inicjuje cykl poświęcony tematyce odpadów budowlanych minimalizacji ilości ich powstawania, specyfikacji mechanizmów przyczyniających się do powstawania odpadów oraz zagadnieniom recyklingu przestrzennego. (red.) W wielu rozwiniętych regionach świata zauważalna jest realizacja szeroko rozumianego konsensusu dotyczącego zasad zrównoważonego rozwoju. Szczególną rolę we wdrażaniu tych zasad przypisuje się miastom jako ważnym konsumentom (...)
»