Wszystkie artykuły w kategorii: "Aktualności"

Polecane artykuły:

Osady nadal na składowisk(...)

Podczas VI Konferencji „Metody zagospodarowania osadów ściekowych”, zorganizowanej przez firmę Abrys, kilkakrotnie pojawiła się zapowiedź prawdopodobnego przesunięcia daty wprowadzenia zakazu kierowania osadów ściekowych na składowiska odpadów. Nie stanowi to jednak rozwiązania problemów gospodarowania osadami w Polsce. Gospodarka osadowa nadal wymaga rozpatrzenia i uregulowania, a wybór procesów przeróbki osadów ściekowych, a szczególnie sposób ich ostatecznego zag(...)
»

Modernizacja systemu kana(...)

Współczesne systemy kanalizacyjne, funkcjonujące na terenach zurbanizowanych, wymagają dostosowania do zmieniających się wymagań. Dotyczą one bezpieczeństwa ich działania oraz wpływu na obiekty systemu unieszkodliwiania ścieków oraz odbiorniki. W Polsce w centrach miast dominuje system ogólnospławny, budowany w pierwszej połowie XX w. Jak wynika z obserwacji poczynionych w ostatnich latach, system ten często wykazuje liczne braki, objawiające się występow(...)
»