Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Urządzenia do mechaniczne(...)

Z uwagi na konieczność pokonania sił wiążących wodę odwadnianie osadów wymaga dostarczenia odpowiedniej ilości energii. Ponieważ osad ma różną zdolność wiązania wody i różne wielkości sił używanych do oddzielania fazy stałej od ciekłej, do odwadniania wykorzystuje się trzy następujące po sobie metody. Należą do nich1, 2 zagęszczanie osadu, odwadnianie mechaniczne oraz metody termiczne. Zagęszczanie osadu może być prowadzone z wykorzystaniem naturalnych sił grawitac(...)
»

Stowarzyszenie „Zachodnio(...)

Jak ważna jest woda w przyrodzie i w życiu człowieka – wie każdy. Jej ogromne znaczenie uświadamiamy sobie najczęściej wtedy, gdy odkręcamy kran i... brak wody paraliżuje naszą codzienność. Uzdatnianie wody pitnej, sprawna jej dostawa, odprowadzenie oraz oczyszczanie ścieków to w XXI w. podstawowe wymogi cywilizacyjne, bez spełnienia których mało kto mógłby funkcjonować. Aby każdy z nas mógł korzystać z bogactwa natury, jakim jest woda, musi istnieć tzw. system wodo(...)
»