Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Ekoinnowacje szansą na ro(...)

Termin innowacja stał się w ostatnich latach bardzo popularny dzięki różnym inicjatywom Unii Europejskiej i programom wsparcia. Ubiegając się o dofinansowanie z funduszy unijnych, musimy wykazać, że nasz produkt, proces czy usługa są innowacyjne. W literaturze istnieje wiele definicji innowacji1. Guru kompleksowego zarządzania jakością TQM* (Total Quality Managment), Peter Drucker, definiuje innowację jako szczególne narzędzie przedsiębiorców, (...)
»