Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

„Nocardia” w (...)

Zwalczanie bakterii nitkowatych Gminna oczyszczalnia w Kielnie umożliwia biologiczne, zintegrowane usuwanie związków organicznych, azotu i fosforu w niskoobciążonym procesie osadu czynnego. Jej prawidłowe funkcjonowanie ma znaczenie dla jakości wody w zlewni rzeki Raduni, będącej jednym ze źródeł zaopatrzenia Gdańska w wodę pitną. Bakterie nitkowate stanowią integralny składnik biocenozy osadu czynnego. Zaliczamy do nich mikroorganizmy tworzące kolonie w postaci mniej lu(...)
»

Dlaczego warto zwracać uw(...)

Warunki uprawy roślin na terenach zurbanizowanych oraz w pasie przydrożnym są dalekie od optymalnych, dlatego jakość sadzonego materiału szkółkarskiego w zasadniczy sposób determinuje przyszły stan zieleni miejskiej i przyulicznej. O tym, że jakość ma znaczenie, nikogo nie trzeba specjalnie przekonywać. Zalewani reklamami oferującymi produkty „za pół ceny” niejednokrotnie osobiście przekonaliśmy się, że to, co najtańsze, rzadko przynos(...)
»