Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Modernizacja Roku 2000(...)

30 sierpnia br. na Zamku Królewskim w Warszawie zakończono piątą edycję konkursu „Modernizacja Roku 2000”, organizowanego przez Targi Pomorskie ROMEX we współpracy z Ministrem Rozwoju Regionalnego i Budownictwa, Prezesem Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast oraz Głównym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego i Stowarzyszeniem Konserwatorów Zabytków. Patronat nad konkursem objął Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski. (...)
»

Raport: Konsolidacja, czy(...)

Wśród problemów i wyzwań, z którymi aktualnie zmaga się sektor wod-kan, poczesne miejsce zajmuje kwestia sposobu i metod sprawowania nadzoru właścicielskiego. Nie sposób przecież nie zauważyć, że zarówno debata o konieczności powołania instytucji regulatora branżowego (centralnego?, URE bis?, regionalnych?), jak i wokół – hasłowo rzecz ujmując – konsolidacji, w istocie dotyczy właśnie problematyki wytyczenia granic kompetencji właścicielskich. Biorąc pod uwagę fakt(...)
»