Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Kompostowanie odpadów org(...)

Proces kompostowania zależy od wielu czynników, które warunkują rozkład materiału organicznego. Tereny zieleni można nawozić kompostem dopiero wtedy, gdy nastąpi w nim rozkład związków toksycznych.     Warunki niezbędne do właściwego przebiegu procesu kompostowania zostały omówione w części pierwszej artykułu (patrz „Zieleń Miejska”,  nr 6/2009, s. 38). W całym cyklu kompostowania można wyróżni(...)
»

Sankcyjne decyzje wstrzym(...)

Zapisy Prawa ochrony środowiska przewidują możliwość zastosowania w wielu przypadkach środka nadzorczego w postaci decyzji, nakazującej wstrzymanie prowadzonej działalności. Są to decyzje o charakterze nadzorczym typu sankcyjnego, związane z odpowiedzialnością administracyjną, ponieważ ich wydanie musi być poprzedzone stwierdzeniem naruszenia przez dany podmiot któregoś z podstawowych obowiązków ochronnych. Obowiązki te mogą mieć charakter ogólny bądź skonkretyzowany (uzyskanie zezwoleń dotyc(...)
»