Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Dobre praktyki funkcjonow(...)

Ważnym elementem rozwoju cywilizacji jest motoryzacja. Konkurencja między koncernami oraz wymagania nabywców spowodowały, że auta są coraz bardziej „nafaszerowane” nowoczesnymi technologiami. To większy komfort eksploatacji oraz... rosnąca ilość użytych różnorodnych materiałów. Wzrastająca liczba samochodów to potęgujące się zagrożenie dla środowiska naturalnego. Nie tylko w trakcie eksploatacji pojazdów (spaliny, wycieki olej&o(...)
»

Trzy czy dziesięć lat?(...)

To, jak długi jest termin przedawnienia roszczeń gminy przeciwko przedsiębiorcy przesyłowemu w kontekście zapłaty wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości gminnych, zależy od rodzaju prowadzonej działalności. Co do zasady roszczenia o zapłatę wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości przedawniają się w terminie dziesięcioletnim (art. 118 Kodeksu cywilnego). Szczególny przypadek, wykraczający jednak poza ramy niniejszej publikacji,(...)
»