Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wytyczne dla ruchu rowero(...)

Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (KRBR) przedstawiła do konsultacji „Projekt wytycznych organizacji bezpiecznego ruchu rowerowego”. Dobrze, że Polska – wzorem innych krajów – będzie posiadała krajowy dokument wskazujący, jak należy projektować infrastrukturę rowerową. Szkoda, że zawiera on sporo błędów. Z powodu braku takiego dokumentu poszczególne miasta, a nawet regiony dotychczas przygotowywały własne standardy projektowe. Projektowany przez KRBR dokum(...)
»

Wybór rodzaju turbiny dla(...)

Racjonalne wykorzystanie małych zasobów wody w Polsce wymaga modernizacji istniejących elektrowni wodnych oraz odbudowy i budowy nowych, zwłaszcza małych elektrowni wodnych. Z uwagi na warunki hydrologiczne w kraju będą to głównie mikroelektrownie o spadach poniżej 10 m, a często poniżej 2 m. Mikroelektrownie wodne (moc instalowana do 100 kW) to głównie elektrownie przepływowe. Niewielki zbiornik, kt&oacut(...)
»