Wszystkie artykuły w kategorii: "Pomniki techniki"

Polecane artykuły:

Od redaktora(...)

Nowa forma sztuki narodziła się prawie 190 lat temu – wtedy to bowiem tworzono podwaliny fotografii. Pierwszy raz obraz w ten sposób uwiecznił Francuz Joseph Nicephore, a dokonał tego na wypolerowanej cynkowej płytce, pokrytej asfaltem syryjskim. Uzyskanie takiego zdjęcia wymagało kilkugodzinnej ekspozycji podczas słonecznego dnia. Technikę tę ochrzczono heliografią – a jej efekty nazywano obrazami namalowanymi światłem słonecznym. Jednakże dopiero współpraca Niepce&(...)
»

Informator - Świat(...)

Nowa strategia odpadowa Komisja Europejska zaproponowała nową, długoterminową strategię dotyczącą odpadów, ukierunkowaną na minimalizowanie ich ilości i recykling. Jej celem jest wykształcenie w Europejczykach nawyków recyklingu, unikania wytwarzania odpadów i wykorzystywania tych już wyprodukowanych jako surowców wtórnych. Na początek Komisja proponuje poddanie rewizji dyrektywy od(...)
»