Wszystkie artykuły w kategorii: "Pomniki techniki"

Polecane artykuły:

Opłata „recyklingow(...)

Wybrane wątpliwości prawne Od 1 stycznia br. obowiązują przepisy ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji1, dotyczące ponoszenia obowiązkowej opłaty 500 zł od pojazdów sprowadzonych z zagranicy. Opłatę ponoszą podmioty nie będące przedsiębiorcami, dokonujące wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu pojazdu. Rzeczywistość weryfikuje wszakże to założenie ustawodawcy. Podstawę pobierania opłaty stanowi art. 12 ustawy wrakowej, która jest wpłacana n(...)
»

Wykorzystanie środków uni(...)

Poza Programem Operacyjnym „Infrastruktura i Środowisko” istotne znaczenie dla realizacji projektów z zakresu ochrony środowiska mają regionalne programy operacyjne (RPO). Podejmując problematykę finansowania działań proekologicznych w ich ramach, należy zwrócić uwagę na kwestię rozdziału kompetencji pomiędzy poszczególne programy operacyjne. Zgodnie z przyjętymi zasadami budowy programów operacyjnych, poszczególne programy wzaje(...)
»