Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Elastyczne wiązania dynam(...)

Słabe rozwidlenia pomiędzy pniem a konarami drzewa powinny być poddawane ocenie ich wpływu na wytrzymałość mechaniczną w celu postawienia diagnozy o konieczności zastosowania wzmocnienia ich konstrukcji. Drzewa, budując charakterystyczną dla gatunku sylwetkę korony, tworzą rozwidlenia pomiędzy pniem a konarami. Rozwidlenia te mogą mieć silną konstrukcję mechaniczną, a gdy tkanki pnia i konarów przenikają się wzajemnie (przerastają), kształt rozwidlenia zbliżony jest(...)
»

Wykorzystanie wierzby w R(...)

Przedsiębiorstwo zaopatrujące w ciepło mieszkańców Rypina jest w 100% własnością gminy. Zobowiązuje to zarząd i pracowników firmy do szczególnej wrażliwości na potrzeby lokalnej społeczności. Z perspektywy mieszkańców najistotniejsze są trzy kwestie: cena energii cieplnej, niezawodność dostaw i stan środowiska naturalnego. Zarząd i pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Rypinie mają powody do satysfakcji, bowiem ich firma w ostatnich latach dużo osiągnęła w (...)
»