Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Biomasa jako źródło wytwa(...)

Należy sądzić, że w przyszłości zużycie energii na świecie będzie rosnąć w związku ze wzrastającą liczbą ludności i uprzemysłowieniem krajów Trzeciego Świata. Szacuje się, że w 2030 r. zapotrzebowanie na energię pierwotną może wzrosnąć do 630 mld GJ/rok wobec 252 mld GJ/rok w r. 1970 (przy założeniu zużycia energii pierwotnej na 1 mieszkańca 95 GJ/rok oraz wzrostu ludności do 8 mld mieszkańców)1. Aby zapewnić stały rozwój gospodarczy, koniecznością staje się więc zwięk(...)
»

W Bielawie myślą perspe(...)

Bielawa – gmina miejska położona w powiecie dzierżoniowskim, w województwie dolnośląskim, rozciąga się wzdłuż potoku Bielawica w pobliżu Narodowego Parku Przyrody Gór Sowich, na wysokości od 280 do 345 m n.p.m. W budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego PCKP w Bielawie, utworzonego na bazie zlikwidowanych warsztatów szkolnych, realizowany j(...)
»