Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Ryzyko w transakcjach PPP(...)

Najbardziej kosztowny i najmniej przewidywalny składnik przedsięwzięć gospodarczych, a w szczególności wysoko nakładowych inwestycji w infrastrukturę, to ryzyko. W ustawie Prawo zamówień publicznych pojęcie „ryzyko” pojawiło się niedawno i występuje tylko raz. Czy ryzyko jest zatem pomijanym i niedocenianym czynnikiem w transakcjach? Ryzyko jako nieodłączna część i kryterium wyboru partnera występuje jedynie w ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz w ustawi(...)
»

Kto zostanie Liderem?(...)

Zbliża się termin rozstrzygnięcia 13. edycji Konkursu Ministra Środowiska „Lider Polskiej Ekologii”. Rada Programowa zakwalifikowała do ostatniego etapu oceny 23 jednostki – spośród 80 zgłoszonych. Przedsiębiorstwa i jednostki samorządu terytorialnego zaprezentowały innowacyjne rozwiązania służące m.in. ograniczeniu zużycia wody i surowców naturalnych oraz ilości odpadów, likwidacji emisji zanieczyszczeń, rekultywacji i rewitalizacji terenó(...)
»