Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Światło bez tajemnic (...)

  Miasto pełne światła – tak można by w skrócie scharakteryzować II edycję przedsięwzięcia Workshop „Miasto – Światło – Święta”, które zakończyło się 26 września 2010 r. Wydarzenie to zgromadziło wielu zwiedzających, którzy przez cztery dni w inowrocławskim Parku Solankowym podziwiali najnowsze trendy dekoracji i iluminacji świątecznych. Jednym z głównych punktów projektu była konferencja zorganizowana(...)
»

Nowoczesne techniki i tre(...)

Wielu procesom towarzyszy powstawanie gazów zanieczyszczonych, które często uwalniane są do atmosfery. Ma to negatywne skutki dla środowiska, ale wpływa również niekorzystnie na ludzi zamieszkujących w pobliżu jednostki emitującej gazy zanieczyszczone, w tym odory.  Warto zauważyć, że wiele substancji odpowiedzialnych za uciążliwość zapachową znajduje się jednocześnie na liście związków szkodliwych dla zdrowia. Jest to znaczący problem dla wielu gałęzi przemysł(...)
»