Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Poszukiwanie gazu z łupkó(...)

Rozważania na temat oceny oddziaływania na środowisko inwestycji polegających na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu gazu łupkowego należy zacząć od zakwalifikowania tych przedsięwzięć. Powinno to być dokonane zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko z 9 listopada 2010 r. (DzU nr 213, poz. 1397). Pozwoli to stwierdzić, czy dla przedmiotowych przedsięwzięć konieczne jest uzyskanie decyzji o środow(...)
»

Zielone światło dla stand(...)

Jeszcze w średniowieczu kolor zielony kojarzył się ze złem i nieszczęściem, później stał się symbolem losu i przypadkowości, natomiast dziś kojarzy się głównie z harmonią, naturą i… nadzieją. Nieprzypadkowo zatem w agendzie targów POLEKO znalazła się konferencja na temat zielonych standardów w zarządzaniu i komunikacji. Organizatorami II Forum dyskusyjnego Ekoodpowiedzialność polskiego biznesu, które odbyło się w Poznaniu w ramac(...)
»