Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Najważniejsza jest ochron(...)

Rakoniewice to gmina leżąca w powiecie grodziskim. Jak miasto wygląda na tle całości powiatu? Miasto i Gmina Rakoniewice znalazły się w powiecie grodziskim po reformie administracyjnej wprowadzającej województwa i powiaty samorządowe. Jest największą spośród pięciu gmin powiatu grodziskiego. Mieszka tu 12,6 tys. mieszkańców, a w mieście Rakoniewice 3,2 tys. Gmina podzielona jest na 25 sołectw. Jest gminą niezwykle atrakcyjną ze względu na trwającą od wieków i pielęgnowaną trady(...)
»

Informator - Kraj(...)

Związkowe przedsięwzięcie W Janczycach (woj. świętokrzyskie) otwarto Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych. Inwestycję realizował Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki. Zakład służyć będzie 12 samorządom zrzeszonym w Związku. Do tej pory musiały one zagospodarowywać odpady komunalne we własnym zakresie. Na terenie Zakładu, zajmującego powierzchnię 8,5 ha, znajdują się trz(...)
»