Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Predykcyjne sterowanie zi(...)

Oczyszczalnie ścieków muszą spełniać wiele wymogów dotyczących jakości oczyszczonych ścieków. Prowadzi to do znacznej liczby celów, jakie należy osiągnąć, aby właściwie przebiegał proces oczyszczania. Realizacja tych celów może opierać się na zastosowaniu sterowania optymalizującego w technologii krzepkiego sterowania predykcyjnego (ang. Robust Model Predictive Control – RMPC). Zostało ono zaimplementowane w hierarchicznej strukturze sterowania1. Obiektem sterowa(...)
»

Bój z bioróżnorodnością a(...)

W jaki sposób zróżnicowane i czasami przeciwstawne poglądy w ekologii na temat natury wpływają na ochronę przyrody i projektowanie parków oraz ogrodów? Jaką rolę mogą odgrywać architekci krajobrazu w ochronie i przywracaniu różnorodności dzikiej przyrody? W ostatnich dziesięcioleciach wzrosła intensywność urbanizacji. Miasta zajmują coraz większe obszary, co odbywa się kosztem przyrody. Ze względu na postępującą urbanizację, rosnąca liczba gatunków ptaków, ssaków, (...)
»