Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Ochrona przyrody - przesz(...)

Krzysztof Kasprzak Przewidywanie przyszłości, podobnie jak i ocena przeszłości, jest zadaniem trudnym, a precyzowane oceny są na ogół subiektywne. Działania z przeszłości oceniamy według kryteriów współczesnych, a nie sytuacji istniejącej w chwili podejmowania określonych decyzji. A przyszłość to wielka niewiadoma, poddawana prognozowaniu przy niepełnych danych i narzędziach dobrych może dzisiaj, ale już niewystarczających jutro. Podobnie jest z oceną ochrony przyrod(...)
»

Inwestujmy w elektromobil(...)

Z Pawłem Sałkiem, wiceministrem środowiska, pełnomocnikiem rządu ds. polityki klimatycznej w Ministerstwie Środowiska, rozmawia Magdalena Lipiecka. W jaki sposób rozwój elektromobilności wpływa na ochronę klimatu? Na wstępie chciałabym podkreślić, że rozwój transportu powinien odbywać się przy jednoczesnym ograniczeniu jego oddziaływania na środowisko. Elektromobilność jest właśnie jednym z tych pomysłów, który przyczynia się do ochrony kl(...)
»