Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zielone światło dla bioma(...)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 19 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku uzyskania i przedstawiania do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczania opłaty zastępczej oraz zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii zasadniczo zmieniło podejście do biomasy. Rozporządzenie to uściśla, jakie źródła energii uznaje się za odnawialne, a ponadto definiuje spełnienie obowiązku udziału energii elektrycznej w całkowitej rocznej (...)
»

Od Redaktora(...)

Wydaje się, że nasze przystąpienie do Unii Europejskiej zostało już przesądzone. Chcą tego w europejskich stolicach, o naszej chęci mówią wyniki prowadzonych w ostatnim czasie sondaży opinii publicznej. Czy jest to krok dobry, czy zły? Głosy są podzielone, ale zwolenników jest zdecydowanie więcej. Ale nie w tym rzecz. Chodzi o to, że skoro już z takim zapałem przygotowujemy się do członkostwa, to chyba warto zadbać, o to byśmy nie spadli od razu do unijnej drugiej ligi. Co, jak informuje &#(...)
»