Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Dziesięciolecie ustawy o (...)

Ustawa z 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (zwana dalej ustawą o obowiązkach przedsiębiorców) weszła w życie 1 stycznia 2002 r. W ciągu 10 lat jej obowiązywania uległ zmianie nie tylko jej zakres, ale również tytuł, który obecnie brzmi: Ustawa z 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektór(...)
»

Kolejna aktualizacja na s(...)

Z Mariuszem Gajdą, prezesem Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, rozmawia Jolanta Czudak-Kiersz Do końca 2010 r. Polska powinna zredukować 86% całkowitego ładunku biodegradowalnych zanieczyszczeń w ściekach komunalnych. Za trzy i pół roku upływa drugi z okresów przejściowych na spełnienie unijnych standardów w zakresie oczyszczania ścieków. Z pierwszego już się rozliczyliśmy wobec UE, choć nie udało się w pełni osiągnąć zakładanego poziomu redukcji. Czy tym razem zdołamy osiąg(...)
»