Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zatwierdzenie programu go(...)

Ustawa z 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach i niektórych innych ustaw (DzU nr 28, poz. 145) dokonuje istotnych zmian w dotychczasowej regulacji zagadnień związanych z gospodarką odpadami. Dotyczą one szeregu przepisów szczegółowych. Celem artykułu jest omówienie tylko jednej z nich, choć można ją uznać za najważniejszą. Nowa decyzja administracyjna jest instrumentem kontroli wstępnej procesu wytwarzania odpadów. Jej wprowadzenie(...)
»

Jak wykorzystać energię s(...)

Uprzemysłowione państwa na całym świecie borykają się z problemem zagospodarowania ogromnej masy osadów, jakie powstają w procesie biologicznego oczyszczania ścieków. Ich specyficzna struktura fizykochemiczna sprawia, że nawet po mechanicznym odwodnieniu na najnowocześniejszych urządzeniach odwadniających zawierają ponad 70% wody. Widok ogólny suszarni sł(...)
»