Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

JEREMIE – wsparcie dla bi(...)

  Ciekawą i wartą rozważenia alternatywą finansowania inwestycji prośrodowiskowych w przedsiębiorstwach jest inicjatywa JEREMIE. Wykorzystuje ona odnawialne instrumenty finansowe i ma pomóc firmom z sektora MŚP w elastycznym finansowaniu ich działalności. JEREMIE (ang. Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises; Wspólne zasoby dla małych i średnich przedsiębiorstw)to inicjatywa stwor(...)
»

Polityka energetyczna Pol(...)

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 9 listopada 1990 r. przyjął uchwałę w sprawie założeń polityki energetycznej Polski do 2010 r. To pamiętny dokument, ponieważ na jego podstawie powstała Krajowa Agencja Poszanowania Energii, a potem agencje regionalne. W uchwale odrzucono „Założenia polityki energetycznej RP na lata 1990-2010” jako niespójne z polityką ekologiczną. Jednocześnie określono kierunki polityki energetycznej kraju w zakresie zmniejszenia energochłonności g(...)
»