Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Raport prawny: Konsolidac(...)

Obserwując procesy zachodzące w rozwiniętych gospodarkach, można zauważyć naprzemienność występowania zjawisk konsolidacyjnych i dekonsolidacyjnych. Małe przedsiębiorstwa stopniowo się rozrastają, gromadząc coraz więcej składników majątkowych, które albo samemu wytwarzają lub nabywają, albo pozyskują w drodze zasilania kapitałowego ze strony swoich właścicieli. Na pewnym etapie rozwoju organizacji poszczególne przedsiębiorstwa są często poddawane procesom łączenia z innymi (występują w roli a(...)
»

Informator(...)

Pieniądze Pod koniec lipca Sejm uchwalił Ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Ustawa zwiększa udział samorządu w podatkach od osób prawnych i fizycznych oraz przyznaje samorządom udziały w podatkach pośrednich. Przewiduje ona też likwidację niektórych centralnych funduszy i agencji rządowych oraz przekazanie ich zadań i środków do samorządów. 11 sierpnia br. do ustawy wniósł poprawki Senat. Informacja Główny Inspektor Ochrony Środowiska przygo(...)
»