Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Gospodarka odpadami opako(...)

Seminarium - Salon Recyklingu POLEKO 2005 Polski system gospodarki odpadami opakowaniowymi funkcjonuje na obecnych zasadach od 2002 r. Wtedy weszły w życie dwie ustawy z 11 maja 2001 r., transponujące do polskiego prawa dyrektywę UE z 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, a mianowicie ustawa o obowiązkach przedsiębiorców oraz ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. Od tej chwili polski system gospodarki odpadami op(...)
»

Trzeba było działać szybk(...)

Zaplanowany na grudzień ubiegłego roku transport odpadów niebezpiecznych z Salwadoru do spalarni w Dąbrowie Górniczej wywołał protesty miejscowej ludności. Był jednak zgodny z przepisami, posiadał wszystkie zgody wymagane prawem. Skąd zatem decyzja, by go wycofać? Przede wszystkim trzeba podkreślić, że to nie Ministerstwo Środowiska podjęło taką decyzję. Zdecydowała o tym firma Sarp Industri (odpowiedzialna za transport – przyp. red.). Ale po rozmo(...)
»