Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

10 barier w recyklingu od(...)

W poważnym stopniu realizację celów w zakresie odzysku i recyklingu odpadów utrudniają występujące w tym zakresie bariery, które można podzielić na systemowe, technologiczne i organizacyjne. Poniżej przedstawiono charakterystykę poszczególnych barier. 1. Selektywna zbiórka odpadów Niezbędnym warunkiem jest rozwój selektywnej zbiórki prowadzony jak najbliżej źródła powstawania odpadów. Potencjał zbiórki zadecyduje, czy od 2008 r. zostaną zrealizowane limity odzysku i re(...)
»