Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Nominacje dla członków KI(...)

Spośród pięciu dyrektorów nominowanych do tytułu Dyrektora Roku Zakładu Oczyszczania Miasta 2009 aż czterech to przedstawiciele firm zrzeszonych w KIGO. Są to Marek Mrówczyński, Jan Szyma, Józef Wasinkiewicz i Marek Wróblewski. Marek Mrówczyński – od 2002 r. prezes Zarządu Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej „Master” w Tychach, obsługującego gminy zamieszkane prz(...)
»

Jak lokalnie zmniejszyć r(...)

Zwykło się uważać, że państwo jest odpowiedzialne za ograniczanie ryzyka powodziowego. Jednak doświadczenie pokazuje, że takie rozwiązanie w demokratycznym państwie nie jest skuteczne, a proponowane rozwiązania nie gwarantują bezpieczeństwa powodziowego. Dzieje się tak z wielu powodów, ale system szwankuje również dlatego, że instytucje centralne nie biorą pod uwagę doświadczeń samorządów i lokalnych społeczności oraz nie współpracują z nimi na etapie sporządzania p(...)
»