Wszystkie artykuły w kategorii: "Prezentacje"

Polecane artykuły:

Coraz bliżej nowelizacji.(...)

W parlamencie dobiegają końca prace nad nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, której większość przepisów może wejść w życie jeszcze w tym roku. Uchwalona 1 lipca 2011 r. ustawa nowelizująca ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (u.c.p.g.), która zainicjowała tzw. rewolucję śmieciową, od samego początku budziła liczne kontrowersje i wątpliwości. Pierwsza próba ich wyeliminowania nastąpiła w styczniu 2013 r., kiedy to u(...)
»

Ilość kontra jakość(...)

Prawie 12 mln ton odpadów komunalnych zebrano w 2014 r., w tym przeszło 7,7 mln ton stanowią zmieszane odpady komunalne, a zaledwie 1,5 mln ton surowce. Czy Polska ma szanse uzyskać 50-procentowe poziomy recyklingu i ponownego użycia frakcji surowcowych do 2020 r.? Pytanie to było jednym z wielu zagadnień omawianych podczas spotkania branżowego dotyczącego problematyki zbiórki, zagospodarowania, odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych z(...)
»