Zrównoważony rozwój a wyzwania

wydany w Wodociągi - Kanalizacja – 2016-7
  DRUKUJ

W ostatnim czasie popularność zyskało pojęcie zrównoważonego rozwoju jako modelu społeczno-ekonomicznego, uwzględniającego wzrost gospodarczy, rozwój przedsiębiorczości oraz wrażliwość społeczną, w tym ekologiczną. Biorąc pod uwagę fakt, iż woda jest surowcem strategicznym, zrównoważony rozwój dotyczy także, a może w szczególności, gospodarki wodnej. Warto zatem zastanowić się, jaka jest zależność między gospodarką wodną a priorytetami zrównoważonego rozwoju. 

Zrównoważona gospodarka wodna powinna służyć zaspokajaniu różnorodnych potrzeb, takich jak zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków czy wykorzystywanie zasobów wodnych, np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. Jednak nie bez znaczenia jest również wykorzystywanie wody na potrzeby rolnictwa, rybołówstwa i, rzecz jasna, turystyki. Warto nadmienić, iż [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus