Wszystkie artykuły w kategorii: "Opinie"

Polecane artykuły:

Krzewy ozdobne mało znane(...)

Kiścień wawrzynowy Kiścień wawrzynowy (Leucothoë fontanesiana) należy do rodziny wrzosowatych (Ericaceae), podobnie jak różaneczniki, wrzosy i wrzośce. Jest krzewem zawsze zielonym, pełni zatem funkcje ozdobne, także zimą. Zasługuje na uwagę, bowiem liściastych krzewów ozdobnych o tej porze roku uprawia się u nas niewiele. Opis Kiścień waw(...)
»

Klimat Łodzi a zieleń(...)

Przyznanie Łodzi prawa do organizacji Ogrodniczego Expo w 2024 r. dało impuls do ponownego przyjrzenia się koncepcjom budowy systemów przyrodniczych miasta. Działania podejmowane w ramach przygotowania obiektów wystawy są ukierunkowane na wzrost udziału terenów zieleni, co bezpośrednio wpłynie korzystnie na jakość powietrza. Rozwój Łodzi przemysłowej wiązał się ze znacznym zmniejszeniem powierzchni terenów zieleni – lesistość na terenie miasta malała w szybkim tempi(...)
»