Wszystkie artykuły w kategorii: "Od redaktora"

Polecane artykuły:

Wdrożenie mobilnego syste(...)

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie  (MPWiK) eksploatuje najdłuższą w kraju sieć wodociągową (o długości ok. 3200 km) i kanalizacyjną (o długości ok. 3700 km). Każda firma zarządzająca infrastrukturą na tak dużym obszarze musi zbudować wydajny system informowania o aktualnym jej stanie.  Dziś takim standardowym systemem zarządzania informacją o infrastrukturze stały się systemy informacji geograficznej (GIS, ang. Geographic(...)
»