Wszystkie artykuły w kategorii: "Od redaktora"

Polecane artykuły:

Ochrona środowiska czy mo(...)

10 marca br. Sejm przyjął ustawę zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (DzU nr 63, poz. 441). Projekt wniesiony przez posłów Samoobrony wydawać się mógł „niewinny”, bo zmienia tylko jeden artykuł (art. 12) nowelizacji z 29 lipca 2005 r. i tylko o sześć miesięcy wydłuża vacatio legis (tj. do 13 października 2006 r.). W uzasadnieniu sejmowego przedłożenia czytamy m.in., że dotyczy to specyficznej sytuacji, tj. rekultywacji odpadam(...)
»

Błędy projektowe i wykona(...)

Niewłaściwe rozpoznanie warunków posadowienia, błędne dociążenie obiektu czy nieprawidłowe postępowanie z betonem to tylko niektóre przykłady charakterystycznych błędów popełnionych przy projektowaniu i wykonawstwie kanalizacyjnych studzienek rewizyjnych. Do czego mogą doprowadzić takie błędy, pokazuje szereg przykładów.   Niewłaściwe rozpoznanie warunków posadowienia Błędy (...)
»