Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Aprobaty techniczne dla s(...)

Wyroby budowlane, nadające się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych i wprowadzone do obrotu, od 1 maja 2004 r. muszą posiadać (ustawa o wyrobach budowlanych – DzU nr 92, poz. 881) oznakowanie CE (oznaczające dopuszczenie wyrobu do stosowania na całym rynku Unii Europejskiej) lub krajowym znakiem budowlanym albo muszą być umieszczone w opublikowanym przez ministra infrastruktury wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa. Znak CE u(...)
»

Kontrola ciśnienia w siec(...)

Kluczowym elementem Kontroli i Regulacji Ciśnienia (KiRC) na sieci wodociągowej jest określenie właściwego obszaru sieci oraz sposobu regulacji ciśnienia. Podstawą tych działań są zawsze prace związane ze sprawdzaniem przebiegu przewodów i szczelności. Obszary KiRC są najczęściej podobszarami stref Aktywnej Kontroli Wycieków (AKW) lub Szybkości Detekcji Wycieków (ang. speed of repairs), dlatego prawidłowe wykonanie strefowania sieci dla potrzeb procesów detekcji wycieków jest rzet(...)
»