Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Informacje z zagranicy(...)

Walka o metale rzadkie Spory o surowce naturalne dotyczą już nie tylko ropy naftowej i wody, ale również metali ziem rzadkich. Stany Zjednoczone, Unia Europejska oraz Japonia w marcu br. złożyli do Światowej Organizacji Handlu skargę na Chiny, które kontrolują znaczną część 17 pierwiastków chemicznych, zaliczanych do metali ziem rzadkich. Metale te występują na całej kuli ziemskiej w dużym rozproszeniu, skupione są w małych ilościac(...)
»

Konserwacja historycznych(...)

Ochrona i konserwacja ogrodów zabytkowych jest dyscypliną nauki zyskującą na znaczeniu we współczesnym świecie. Dyscyplina ta uczy cenić wartości dzieł sztuki ogrodowej minionych pokoleń, określa sposoby ochrony przed zniszczeniem, wskazuje środki dla zabezpieczenia dalszego ich trwania. (...)
»