Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Fiński Superdiabatic(...)

IV Miedzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami Waste Forum odbyło się pod koniec maja br. w Pile. Zorganizowane tradycyjnie przez wielkopolski oddział Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych Forum dotyczyło systemów gospodarki odpadami. Forum zostało podzielone na sesje tematyczne, podczas których omawiano szerokie spektrum "odpadowych" zagadnień. Dotyczyły one: pr(...)
»

List otwarty do Premiera(...)

Koalicja na Rzecz Biopaliw (KnRB), stanowiąca pełną reprezentację najważniejszych organizacji branżowych zajmujących się problematyką biopaliw ciekłych, zwraca się do Pana Premiera z informacją, iż po raz kolejny działalność PKN Orlen, poprzez wykorzystanie pozycji dominującej na rynku producentów paliw, narusza zasady równouprawnienia w kontaktach handlowych oraz zagraża stabilnemu funkcjonowaniu całego łańcucha producentów biokomponentów. (...)
»