Próba oceny wielkości nieuprawnionego poboru wody wodociągowej w wybranej miejscowości

wydany w Wodociągi - Kanalizacja – 2016-6
  DRUKUJ

Artykuł poświęcony jest problematyce oceny wielkości nieuprawnionego poboru wody wodociągowej. Oszacowanie skali tego poboru zawsze stanowi problem, szczególnie na etapie sporządzania bilansów wody w przedsiębiorstwach wodociągowych.

Przedsiębiorstwa wodociągowe, pomimo swojej szczególnej roli, podlegają takim samym prawom, jak inne zakłady produkcyjne1. Nie mogą sobie pozwolić na „sponsorowanie” nieuczciwych klientów przez akceptację nieuprawnionych poborów wody. Kradzież wody jest ogólnie definiowana jako pobór wody bez zgody jej dostawcy lub za jego zgodą, ale z niezachowaniem określonych przez dostawcę warunków rejestracji zużycia wody2. Do najczęstszych metod wykorzystywanych przez nieuczciwych odbiorców należą: fizyczna ingerencja w mechanizm wodomierza, zmiana warunków jego pracy (np. okreso [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus