Analiza wpływu modernizacji i monitoringu w sieci wodociągowej na obniżenie strat wody na przykładzie PWiK „W”

wydany w Wodociągi - Kanalizacja – 2016-6
  DRUKUJ

Przeprowadzano analizę pracy sieci wodociągowej o długości 323,6 km, która w wyniku modernizacji i remontów w okresie 1997-2014 obecnie w 80% wykonana jest z tworzyw sztucznych.

Wdrożenie monitoringu natężenia przepływu i ciśnienia w głównych węzłach sieci wodociągowej pozwala na ciągłą ocenę warunków jej pracy. Jednym z ważniejszych działań podejmowanych w celu zmniejszenia strat wody jest obserwacja i analizowanie minimalnego nocnego przepływu (MNP) w obrębie monitorowanego obszaru. Im więcej punktów pomiarowych, tym szybciej można zlokalizować strefę i określić miejsce wystąpienia awarii – wycieku. W latach 2013-14 wskaźnik awaryjności utrzymywał się na poziomie λ = 0,25 awarii/km/rok, co pozwala sklasyfikować badaną sieć jako [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus