Wszystkie artykuły w kategorii: "Raport wod-kan"

Polecane artykuły:

Relining w rehabilitacji (...)

Polska w traktacie akcesyjnym do Unii Europejskiej zobowiązała się do oczyszczania wszystkich ścieków w dużych i średnich miastach do 2010 r., a do 2015 r. ma to objąć teren całego kraju. Dotrzymanie tych zobowiązań jest wielkim wyzwaniem i wyznacza obecne priorytety w strategii rozbudowy i modernizacji sieci uzbrojenia podziemnego na terenach zurbanizowanych. W dużych miastach zasadniczym celem będzie rehabilitacja techniczna przewodów kanalizacyjnych oraz uzup(...)
»

Analiza cyklu życia w teo(...)

Dzięki programom komputerowym metody oceny produktów lub procesów oparte na analizie cyklu życia są prowadzone za pomocą modelowania i symulacji. Znacznie ułatwia to ocenę wpływu wielu czynników jednocześnie i weryfikowanie zróżnicowanych rozwiązań.  Wraz z początkiem lat 70. ubiegłego wieku nastąpił znaczny wzrost zainteresowania zagadnieniami, związanymi z ochroną środowiska, zasobami naturalnymi a (...)
»