Wszystkie artykuły w kategorii: "Raport wod-kan"

Polecane artykuły:

Przede wszystkim edukacja(...)

Redakcja „Przeglądu Komunalnego”, ogólnopolskiego miesięcznika poświęconego gospodarce komunalnej i ochronie środowiska, chcąc wspomóc działania gmin w prowadzeniu selektywnej zbiórki odpadów i ich recykling, wyszła z pomysłem zorganizowania Konkursu, popierającego selektywną zbiórkę surowców wtórnych. Konkurs &#82(...)
»

Wilanowski Park Kulturowy(...)

Krajobraz jest pojęciem, które próbowało zdefiniować już wielu. Powstało też mnóstwo typologii, które przez badaczy są pojmowane na różny sposób, np. przyrodniczy lub historyczny. Istnieją jednak pewne typy krajobrazu spinające oba te elementy. To m.in. krajobraz kulturowy. Badania nad krajobrazem kulturowym trwały już na przełomie XIX i XX w. W polskim prawie pojęcie zostało zdefiniowane w Ustawie z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (DzU z(...)
»