Wszystkie artykuły w kategorii: "Raport wod-kan"

Polecane artykuły:

Zaawansowanie polskich pr(...)

Obecny poziom zaawansowania projektów budowy krajowych instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych jest różny w poszczególnych miastach czy regionach Polski. Przebieg realizacji projektów można oceniać, uwzględniając etap, na jakim jest przygotowana dokumentacja potrzebna dla przedłożenia wniosku o dofinansowanie z Funduszu Spójności. Ważnym aspektem w ocenie postępów realizacji projektów są także ko(...)
»

Protesty i zarzuty(...)

Czy za rozpatrzenie protestu i zarzutu wniesionego do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gmina może pobierać opłatę administracyjną? Nie - gmina nie może wprowadzać i pobierać opłat administracyjnych za rozpatrzenie wniesionych protestów i zarzutów. Nie jest to bowiem czynność urzędowa, tylko integralna część procedury legislacyjnej aktu prawa lokalnego, jakim jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (mpzp). Wnoszenie protestów i zarzutów do projektu mp(...)
»