Wszystkie artykuły w kategorii: "Raport wod-kan"

Polecane artykuły:

Kto pyta nie błądzi(...)

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu i zbiorowym odprowadzaniu ścieków w pytaniach i odpowiedziach Kontynuujemy rozpoczęty przed miesiącem cykl pt. „Kto pyta nie błądzi”. Prezentujemy w nim odpowiedzi na pytania docierające do Forum Dyskusyjnego Wodociągów Polskich. Na część pytań odpowiada Mirosław Krzyszczak z MPWiK Lublin, konsultant Forum. Czy można przerwać dostawę wody bez zachowania przepisów art. 8 ustawy dla przemysłowego odbiorcy wody zaleg(...)
»

Prognozy rozwoju energety(...)

  Według aktualnych prognoz, zarówno Unii Europejskiej, jak i innych instytucji (m.in. ONZ, Międzynarodowa Agencja Energii, IEA, Departament Energetyki Stanów Zjednoczonych, US DOE, itp.), w najbliższych latach należy oczekiwać znaczącego wzrostu konsumpcji energii elektrycznej na świecie.    Zawężając rozważania do warunków polskich, można z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że także w naszym kraju szeroko rozum(...)
»