O „hurtowym zrzucie ścieków”

wydany w Wodociągi - Kanalizacja – 2016-6
  DRUKUJ

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków należy do oczywistych obowiązków zakładów wod-kan, ale nie wszystkie aspekty związane z tytułowym zagadnieniem są równie jasne.

W świetle regulacji Ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (DzU z 2015 r. poz. 139, dalej: u.z.z.w.), obowiązkiem przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego (dalej p.w.k.), w tym również gminy postrzeganej jako takiej (por. wyrok NSA z 21 lipca 2005 r., sygn. akt OSK 1741/04), jest m.in. zapewnienie zdolności posiadanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody na rzecz odbiorców w wymaganej ilości oraz jakości i pod odpowiednim ciśnieniem, a także odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny (art. 5 ust. 1 u.z.z.w.).

Z punktu widzenia [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus