Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Rozwiązania komunikacyjne(...)

Cywilizacja oraz intensywny postęp technologii w ostatnich latach mają znaczący wpływ na stan środowiska, w którym żyjemy. Hałas i związane z nim wibracje zaliczane są do czynników zanieczyszczających środowisko. Organizm człowieka jest bardzo wrażliwy na podwyższony poziom dźwięku. Szkodliwość działania hałasu objawia się m.in. zmęczeniem, trudnościami w koncentracji, drażliwością, bólem i zawrotami głowy, czasowym lub trwałym uszkodzeniem słuchu itp. Kl(...)
»

Energetyczny wymiar polsk(...)

  Już 1 lipca br. Polska obejmie prezydencję na forum Unii Europejskiej. Z faktem tym wiążą się olbrzymie nadzieje, dotyczące m.in. kształtu przyszłej polityki klimatyczno-energetycznej.   – Polityka energetyczna to jeden z priorytetów polskiej prezydencji. Warto w jej trakcie pokazać dążenie Polski do innowacyjnej, zielonej gospodarki, przypomnieć o rodzimych uwarunkowaniach i wysokim bilansie węglowym. Interesy pozos(...)
»