Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Biologiczna denitryfikacj(...)

Ujęcie wody Wierzchowisko jest najstarszym, jednym z czterech podstawowych ujęć Wodociągów Częstochowskich, a zarazem najbardziej wydajnym źródłem wody, z którego czerpie Centralny Wodociąg Częstochowski. Postępujące zanieczyszczenie związkami azotu wód podziemnych, zasilających jedno z podstawowych ujęć dla miasta Częstochowy o zdolności produkcyjnej 24 000 m3/dobę, mogło stać się powodem wyłączenia go z eksploatacji. Stałoby się tak przez nieodpowiednie wskaźniki jakości wody p(...)
»

Wielkie lanie wody… utrac(...)

Straty sięgające 70% wody wydobytej to dane, które mogą przyprawić o zawrót głowy, szczególnie w dobie wszechobecnego nawoływania do oszczędzania tego zasobu. Oliwy do ognia dolewa fakt, że straty te można szacować na niemal 5,7 mln zł! Co legło u źródła takiego stanu rzeczy, postanowiła zbadać Najwyższa Izba Kontroli. Od sierpnia 2010 r. do lutego 2011 r. na terenie 14 gmin oraz 10 jednostek wodociągowo-kanalizacyjnych „grasowali” insp(...)
»