Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Odazotowanie spalin metod(...)

Gwarancję odazotowania spalin z kotłów energetycznych do poziomu wymaganego w dyrektywie IED daje przede wszystkim metoda selektywnej katalitycznej redukcji tlenków azotu (SCR). Ze względu na jej wysokie koszty inwestycyjne oraz eksploatacyjne poszukiwane są metody alternatywne. Do jednej z nich należy ozonowanie.   Tlenki azotu (NOx) emitowane do atmosfery stanowią poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego – przyczynia(...)
»

Od redaktora(...)

„Wiek XXI będzie epoką tworzyw sztucznych…” takie stwierdzenie jednego z przedstawicieli branży przetwórców tworzyw opublikował ostatnio jeden z ogólnopolskich dzienników. Każdy, kto choć trochę interesuje się otaczającą rzeczywistością, przyzna temu rację. Nie wiadomo tylko, czy cieszyć się z tego, czy martwić? Tworzywa sztuczne są praktycznie wszędzie. W sumie przyzwyczailiśmy się do ich wszechobecności w naszym otoczeniu tak jak do plastikowych widelców w barach fast-food. P(...)
»