Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Narzędzia wykorzystywane (...)

Narzędzia wykorzystywane przez arborystów Arborystyka to profesja stosunkowo mało znana, co wynika z pewnego rodzaju elitarności tego zawodu. Arborysta zajmuje się kompleksową ochroną i pielęgnacją drzew (sadzenie, uprawa, diagnozowanie i zarządzanie drzewostanami), a zapotrzebowanie na tego typu usługi nie jest zbyt duże. Arboryści pracują gł&oac(...)
»

Umocnić rolę samorządu(...)

W tym roku Walne Zgromadzenie Członków Krajowej Izby Gospodarki Odpadami odbyło się 26 kwietnia w Mikołajkach. Zgromadzenie obdarzyło zaufaniem obecny Zarząd i przyjęło sprawozdania merytoryczne i finansowe Zarządu Głównego za ubiegły rok, jednogłośnie udzielając mu absolutorium na rok 2013. Dorocznemu spotkaniu sprawozdawczemu towarzyszyła zorganizowana przez Izbę, we współpracy z Przedsiębiorstwem Oczyszczania z Morąga oraz Zakładem Gospodarki Odpadami Komunalnymi(...)
»