Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Falowniki fotowoltaiczny (...)

Mimo wielu trudności, jakie napotykają osoby chcące produkować prąd na własne potrzeby, energetyka prosumencka staje się coraz popularniejsza w Polsce. Uchwalona przez Sejm ustawa o OZE (czeka na podpis prezydenta) pozwoli od 2016 r. odsprzedawać nadwyżki energii po cenie gwarantującej ekonomiczny sens instalacji fotowoltaicznej. Dodatkowo już w tym roku wystartował program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o nazwie(...)
»

Standardy w gospodarowani(...)

Na Targach POLEKO 2004, podczas seminarium zorganizowanego przez OBREM, przedstawiono propozycje standardów organizacyjnych jakości usług w gospodarowaniu odpadami komunalnymi. Jakość usług w działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i transporcie nieczystości ciekłych zależy głównie, po pierwsze od sposobu zarządzania tymi działaniami na szczeblu gminy, a po drugie od zastosowanych technolog(...)
»