Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Samowola budowlana i jej (...)

Przepisy Ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. DzU z 2006 r. nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) mają na celu zapewnienie ładu, porządku i bezpieczeństwa w procesie inwestycyjno-budowlanym. Ustawodawca przyjął więc za generalną klauzulę wymóg uzyskania pozwolenia na prowadzenie wszelkich prac budowlanych, chyba że wyraźnie z tego obowiązku zwalnia. Zwolnienia te, zgodnie z treścią art. 29, dotyczą małych obiektów o nieskomplikowanej architekturze(...)
»

Raport – pieniądze czekaj(...)

Ostatnio coraz więcej samorządów decyduje się przeznaczyć określone kwoty na realizację projektów w ramach tzw. budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego).  Tego typu proces umożliwia mieszkańcom zgłaszanie swoich propozycji przekształcania przestrzeni miejskiej zgodnie z ich potrzebami. Koncepcje są analizowane przez urzędników, a później mieszkańcy w głosowaniu wybierają najciekawsze do realizacji. Celem budżetów obywatelskich jest nie tylko odpowiadanie na po(...)
»