Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Więcej ciepła!(...)

Z Jackiem Szymczakiem, prezesem Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, m.in. na temat rozwoju ciepła systemowego w Polsce rozmawia Małgorzata Masłowska-Bandosz   Z raportu Europejskiej Agencji Środowiska pn. „Jakość powietrza w Europie 2013” wynika, że blisko 80% Polaków, mieszkających na terenach zurbanizowanych, oddycha powietrzem, którego parametry przekraczają dopuszczalne granice. Z czego to wynika? Głównym powodem ta(...)
»

Z dużą dozą ostrożności(...)

Czy są potrzebne zmiany w polskich przepisach, które wprowadzałyby wymóg zamieszczania w regulaminach utrzymaniu czystości i porządku w gminach standardów utrzymania zieleni na terenie nieruchomości prywatnych, a nawet dawałyby samorządom prawo ingerencji na tych posesjach, gdzie obowiązek właściwej dbałości o zieleń byłby zaniedbywany? Najwyższa Izba Kontroli w swoim raporcie na temat utrzymania zieleni w gminach zdecydowanie popiera takie stanowisko. Czy słusznie?(...)
»