Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

…później będzie czysto!(...)

Dla polskich gmin „rewolucja odpadowa” to nie lada wyzwanie. Dlatego też przedstawicielom samorządów wdrażających nowy system gospodarowania odpadami potrzebna jest wymiana poglądów i doświadczeń w tym obszarze. Takim forum, którego celem było właśnie umożliwienie szerokiej dyskusji, była konferencja pt. „Gospodarka odpadami w nowych ramach prawnych po 1 lipca 2013 r. w dziesięciu regionach Wielkopolski”, która odbyła się 21 maja br. w Suchym Lesie k. Poznania. Jej organizatorzy – Zakład Zago(...)
»

Prosument i co dalej?(...)

Pomimo dużych nadziei wiązanych z uruchomieniem programu „Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji OZE”, nowy projekt NFOŚiGW od czasu ogłoszenia w kwietniu br. nie wzbudził zainteresowania potencjalnych beneficjentów. Winę za to ponosi mechanizm funkcjonowania „Prosumenta” oraz zastosowany model dystrybucji środków. Problemy tuż po upublicznieniu programu zgłaszał ZP FEO.  Na koniec sierpnia wnioski o przy(...)
»