Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Krzewy ozdobne mało znane(...)

Orszelina japońska (Clethra barbinervis Sieb. et Zucc.) pochodzi z górskich lasów Japonii. Do uprawy została wprowadzona w 1870 r. W Europie spotykana jest rzadko, a w Polsce można ją obserwować w arboretach w Kórniku, Rogowie i Wojsławicach oraz w Ogrodzie Botanicznym we Wrocławiu. Dlatego też pozostaje u nas krzewem ozdobnym mało znanym. Walorami dekoracyjnymi przewyższa orszelinę olszolistną (Clethra alnifolia L.), również rzadko uprawianą w Polsce. Zalecana jest do stosowania w stref(...)
»

Każdy z telefonem jest re(...)

Firmy o ugruntowanym wizerunku proekologicznym z uwagi na pozytywny odbiór swojej aktywności z pozoru wydają się mieć większe poparcie w otoczeniu zewnętrznym także w mediach. Czy jednak rzeczywiście? Czy ekowizerunek jest przyjmowany przez dziennikarzy jako przywilej, który pozwala rekompensować wszelkie niedociągnięcia i wpadki, czy odwrotnie – jest traktowany jak wyznacznik wyższych standardów i stawia przed jednostką znacznie wyższe wymagania we wszelkich pozost(...)
»