Wszystkie artykuły w kategorii: "Wywiad"

Polecane artykuły:

Jak zadbać o nawierzchnię(...)

Celem cyklu artykułów w „Przeglądzie Komunalnym” jest przybliżenie stale rozwijających się technologii wytwarzania i wbudowywania nawierzchni. Prezentowane na naszych łamach zagadnienia dotyczą przede wszystkim dróg lokalnych, czyli powiatowych i gminnych. Przy ograniczonych środkach, jakie kierowane są na drogi gminne i powiatowe, samorządy powinny starannie wybierać technologie budowy i napraw nawierzchni. Pod uwagę trzeba brać zarówno bieżące potrzeby i możliwośc(...)
»

Rola biogazu w wypełniani(...)

Kraje należące do Unii Europejskiej przyjęły zobowiązanie do ograniczenia emisji dwutlenku węgla m.in. innymi ze źródeł związanych z produkcją energii elektrycznej i ciepła. Jednym ze sposobów ograniczenia tej emisji jest zastąpienie paliw kopalnych odnawialnymi źródłami energii. Na marcowym szczycie Rada Europejska przesądziła, że Unia Europejska w 2020 r. powinna osiągnąć 20-procentowy udział energii ze źródeł odnawialnych w bilansie energii pierwotnej. Cel ten będzie miał char(...)
»