Wszystkie artykuły w kategorii: "Temat numeru"

Polecane artykuły:

Ołówek i kartka(...)

Przepis na weryfikację wydaje się prosty. Weź liczbę ludności w danym regionie gospodarki odpadami i pomnóż przez roczną (statystyczną) produkcję zmieszanych odpadów komunalnych, a ustalisz w ten sposób wielkość strumienia odpadów, jaki ma być przetworzony w RIPOK-u. Przeanalizuj moce przerobowe istniejących instalacji w zderzeniu z uzyskanymi danymi. Ustal, czy te moce są wystarczające. Ewentualnie zweryfikuj granice istniejących regionów gospodarki odpadami. Proste, prawda? Wystarczy ołówek(...)
»

Odpady z budowy osiedli(...)

W przedsiębiorstwach branży budowlanej, specjalizujących się w wykonawstwie robót ogólnobudowlanych, w robotach ziemnych i instalacyjnych, powstaje szereg odpadów materiałów budowlanych i opakowaniowych. W zakresie ich usług leży realizacja inwestycji od podstaw, np. konstruowanie nowych budowli i budynków, w tym osiedli mieszkaniowych, a także roboty ziemne. Podczas budowy nowego osiedla mieszkaniowego prowadzone roboty obejmują wykopy, fun(...)
»