Wykorzystanie hietogramu Eulera do modelowania odpływu siecią kanalizacyjną

wydany w Wodociągi - Kanalizacja – 2016-5
  DRUKUJ

Podstawową kategorię danych niezbędnych do modelowania funkcjonowania systemów kanalizacyjnych stanowią informacje o opadach deszczu.

W zależności od celów stawianych modelowaniu oraz stosowanych modeli obliczeniowych dla systemów kanalizacyjnych można wyróżnić kilka wariantów obciążenia opadem zlewni, na terenie której zlokalizowany jest dany system1. Mogą one być przedstawione za pomocą wykresów obrazujących rozkład natężenia deszczu w czasie (tzw. hietogramów) jako:

  • hietogramy blokowe – o jednakowym natężeniu/wysokości podczas trwania całego deszczu,
  • hietogramy wzorcowe, opisujące opady modelowe reprezentujące podstawowe własności deszczy rzeczywistych, np. hietogram Eulera drugiego typu, 
  • hietogramy opadów deszczy modelowych generowanych losowo, [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus