Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Segregacja w gospodarstwa(...)

Program Wykonawczy do II Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2002-2010 zakładał opracowanie do końca 2006 r. i wdrożenie do 2010 r. przez jednostki samorządowe systemu dwupojemnikowej (z wydzieleniem frakcji organicznej) zbiórki odpadów domowych. Potem odpady organiczne będą dostarczane do kompostowni o mocy przerobowej 10, 30 i 50 tys. t/rok. Poważnym problemem jest uzyskanie właściwej skali „podaży&rdqu(...)
»

Zapobieganie powstawaniu (...)

Prace firmy Kemira nad identyfikacją i wprowadzeniem na rynek coraz lepszych rozwiązań aktualnych problemów, z którymi borykają się firmy wodno–ściekowe, znajdują swój wyraz w najnowszych osiągnięciach dotyczących kontroli zapachu i septyczności. Aktualnie za optymalne uznaje się zastosowanie soli azotanowych lub związków żelaza. Azotan żelaza jest kombinacją wymienionych wyżej komponentów. Jednak indywidualne podejście do konkretnego problemu powoduje, że czasami stosuje się również az(...)
»