Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Cyrkulacja informacji(...)

Cyfrowa platforma w strategii minimalizacji odpadów budowlanych Większość realizowanych współcześnie inwestycji, zarówno w skali urbanistycznej, jak i architektonicznej, poprzedzona jest wirtualnym modelem przedsięwzięcia, tworzonym na etapie projektowania w programach typu CAD (ang. Computer Aided Design) lub z użyciem oprogramowania typu GIS (ang. Geografic Information System). (...)
»

Czy to już czas dla fotow(...)

  Powodem gwałtownego rozwoju instalacji fotowoltaicznych jest sprzyjający system wsparcia, obowiązujący w niektórych krajach.  Przykład stanowi Republika Federalna Niemiec, gdzie, dzięki wysokiej gwarantowanej cenie zakupu energii wytworzonej z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych, przyrost mocy zainstalowanej w tego rodzaju źródłach wyniósł w latach 2010-2011 ok. 15 GW, natomiast łączna moc zainstalowana w elektrowniach słonecznyc(...)
»