Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Od redakcji(...)

Już niedługo okaże się, czy zobowiązania podjęte przez Polskę aby przeprowadzić w naszym kraju Euro 2012 zostaną zrealizowane. Mam nadzieję, że tak się stanie i mam również nadzieję, że odbędzie się już to w atmosferze świadomości ekologicznej, która będzie większa niż teraz. Może do tego czasu uda się rozwiązać się większość problemów z opadami opakowaniowymi. Chińczycy w związku z ze organizowaną olimpiadą stanęli przed pro(...)
»

Podkreślanie nieskończono(...)

Na nocną przestrzeń organizmów urbanistycznych nałożonych jest parę warstw oświetleń sztucznych. Są to oświetlenia użytkowe samochodowych i pieszych ciągów komunikacyjnych, wewnętrzne oświetlenie budynków, przenikające na zewnątrz poprzez otwory w elewacjach, architektoniczne oświetlenie iluminacyjne oraz świetlne (statyczne oraz dynamiczne) powierzchnie reklamowe. Obecnie zbyt często zdarza się, iż wszystkie ww. warstwy w sposób przypadkowy tworzą(...)
»