Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Przestrzenie miejskie jak(...)

Interesy publiczne związane z przestrzenią nierozerwalnie łączą się z kategorią dóbr publicznych. Dla celów praktycznych definiujemy je jako wytwory ludzkiej działalności, leżące w polu zainteresowania obywatela, a do których dostęp na równych zasadach gwarantują władze publiczne wszystkich poziomów zgodnie z ich kompetencjami i możliwościami. Zgodnie z teorią ekonomii dobrobytu, dobra publiczne są to materialne i niematerialne wytwory ludzkiej działalności,(...)
»

Jakie korzyści biznesowe (...)

  Dobrowolne uwzględnianie aspektów społecznych, ekonomicznych, etycznych oraz tych związanych z ochroną środowiska w prowadzeniu biznesu (tzw. społeczna odpowiedzialność biznesu – CSR) to nie tylko obowiązujący trend, ale dynamicznie rozwijająca się dyscyplina. Dążenie do zbudowania wzajemnego zaufania i przejrzystości zarówno w relacjach z otoczeniem zewnętrznym, jak i środowiskiem wewnętrznym organizacji staje się dziś sposobem na prowadzenie bi(...)
»