Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Obowiązek podłączenia nie(...)

Spoczywający na właścicielach nieruchomości obowiązek zapewnienia utrzymania czystości i porządku, m.in. poprzez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, wprowadzony został ponad 20 lat temu. Pomimo że, jak się wydaje, przepisy w tym zakresie zostały jasno sformułowane, w praktyce ich stosowanie budzi wątpliwości i są one różnie interpretowane. Dowodem jest liczba i różnorodność zapadających rozstrzygnięć sądów administracyjnych. Obowiązujący (...)
»

Przyjdzie nowe, będzie le(...)

Wojciech Sz. Kaczmarek Ucichły wreszcie, trwające niemal całą kadencję, krzyki na temat wcześniejszych wyborów parlamentarnych. Zgodnie z przewidywaniami realistów, nic nie odchyliło się od normy. Ja wygrałem zakład, dziennikarze zarobili na wierszówce, tzw. politycy mieli możliwość występów, na których argumentowali na przemian raz za, a raz przeciw. Tak to długo i głośno trwało, iż można było się pogubić, kto w końcu był za, a kto wręcz przeciwnie. Odnoszę zresztą wrażenie, że (...)
»