Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Dekada dróg w krzywym zwi(...)

Jerzy Duda Na ogół tak jest, że charakterystyczne i okrągłe daty, takie jak przełom stuleci czy rocznice, zachęcają do spojrzenia wstecz, przypominania sobie i innym co ciekawszych wydarzeń, a nawet dokonywania pewnych analiz i porównań oraz ocen zarówno zdarzeń, jak i ich skutków. Każdy z nas wierzy, że ma w sobie duszę analityka, a przede wszystkim każdy z nas jest wybitnym znawcą i komentatorem przeszłości.. Pozwala nam to dokonywać ocen przeszłości na swój użytek(...)
»

Hiszpańskie doświadczenia(...)

Zielone partnerstwo miast dąży do zmniejszenia zróżnicowania kompetencji energetycznych pomiędzy poszczególnymi miastami w krajach europejskich. Korzyści płynące z rozwijania takiej współpracy dostrzegły dwie polskie gminy: Kościerzyna i Piaseczno – sygnatariusze Porozumienia Burmistrzów, którzy opracowali już swoje lokalne Plany działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP-y). Ich przedstawiciele podczas podróży studyjnej w lipcu 2013 r. zdobywali wiedzę i korzystali z doświadczenia Hiszpanó(...)
»