Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Odnawialne źródła energii(...)

Rozwój energetyki odnawialnej wymaga zaawansowanych rozwiązań informatycznych, umożliwiających sprawne zarządzanie wytwarzaniem energii, dystrybucją, sprzedażą, uczestnictwem źródeł odnawialnych w sieciach elektroenergetycznych czy bilansowaniem systemu. Energetyka w coraz większym stopniu wykorzystuje odnawialne źródła wytwarzania i szuka nowych możliwości ograniczania emisji gazów cieplarnianych w elektrowniach konwencjonalnych. Zmiany struktury wytwarzania wpływ(...)
»

Sprzęt ruchomy i pomocnic(...)

Zakład zagospodarowania odpadów (ZZO), tak jak większość podmiotów gospodarczych, poza podstawowym, stacjonarnym wyposażeniem technologicznym dla pełnej funkcjonalności musi posiadać także wiele zróżnicowanego, specjalistycznego sprzętu ruchomego. Procesy przetwarzania odpadów w ZZO dzielimy zasadniczo na mechaniczne i biologiczne. Procesami mechanicznymi są wszelkiego rodzaju operacje transportowe, procesy mieszania, separacji granulometrycznej lub separacji oparte(...)
»