Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Lepsze jest wrogiem dobre(...)

Niemal do ostatniego dnia przed wakacyjną przerwą trwały wytężone prace nad projektami nowelizacji ustaw związanych z gospodarką odpadami. Efektem tego było zgłoszenie kontrowersyjnych zmian oraz przyjęcie zaskakujących rozwiązań… Po poprawkach zgłoszonych przez podkomisję nadzwyczajną poselski projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o zmianie ustawy o własności lokali trafił do zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorząd(...)
»

Poetów raj utracony(...)

Poezja albo, jak kto woli, liryka to w głównej mierze przedstawianie przeżyć wewnętrznych, a więc, siłą rzeczy, odznaczających się subiektywizmem. Poezja nie uznaje rygorów, sztywności, podporządkowania zasadom. To intuicja, wizja, najczęściej jeszcze niespełniona. To pierwszy krok w stronę postępu. Przeciwieństwem poezji jest proza. Proza to rzemiosło, lepiej lub gorzej wykonywane. To opis rzeczywistości, rzadziej opis emocji. To rejestrowanie bądź odtwarzanie w szczególności zd(...)
»