Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Gminna recydywa?(...)

Nie po raz pierwszy NIK zagląda do gmin, by sprawdzić, jak radzą sobie z realizacją zadania własnego polegającego na usuwaniu i oczyszczaniu ścieków komunalnych. Wykonanie tego zadania jest szczególnie trudne na obszarach nieskanalizowanych, gdzie przeważa gromadzenie ścieków w zbiornikach bezodpływowych. Niestety, zarówno poprzednio prowadzone w tym zakresie kontrole, jak i obecne inspekcje wskazują, że gminy nie najlepiej radzą sobie z tym zagadnieniem. W 2010 r. (...)
»

Od Bałtyku po Tatry(...)

Czas odpoczynku i wakacji to olbrzymia pokusa, żeby uwolnić się od poczucia odpowiedzialności za środowisko, w którym przebywamy. A przecież turystyka oddziałuje na wszystkie elementy otaczającego nas świata. W popularnych regionach, także poza sezonem, wpływ ten przejawia się m.in. poprzez nadmierne zużycie i zanieczyszczenie wód oraz powietrza, zmianami w krajobrazie, wzmożoną produkcją odpadów, degradacją gleby oraz utratą bioróżnorodności. Obszarami, które najb(...)
»