Wszystkie artykuły w kategorii: "Oczyszczanie ścieków"

Polecane artykuły:

W kierunku uszczelnienia (...)

Projektowana ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi zastąpi Ustawę z 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (DzU nr 63, poz. 638, z późn. zm.). Ponadto regulacja ta zastąpi część przepisów Ustawy z 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (DzU z 2007 r. nr 90, poz. 607, z późn. zm.) – w obszarze dotyczącej opako(...)
»

Gminne poziomy recyclingu(...)

Gminne poziomy recyklingu a punkty skupu. Cz. I   Czy odpady „surowcowe” trafiające do punktów skupu surowców wtórnych można ująć przy wyliczeniu poziomów recyklingu w składanych przez gminy sprawozdaniach?   Gminy, na podstawie art. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (u.c.p.g.), są zobowiązane do osiągnięcia w danym roku kalendarzowym 50-procentowych poziomów recyklingu i przygotowania do p(...)
»